Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Hiusten vaalentaminen ja vaaleammaksi värjääminen  (1/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ripsien ja kulmien värjäys, kulmien muotoilu Opiskelija selvittää työn suunnittelua varten asiakkaan toiveen, hiusten tai ripsien tai kulmien lähtövärin, hiusten ja ihon ja hiuspohjan kunnon. Hän valitsee sopivan työmenetelmän, työtekniikan, tuotteet ja työvälineet. Opiskelija noudattaa työjärjestystä, tuotteiden käyttöohjeita ja vaikutusaikoja. Hän tekee käsittelyssä tarvittavat esi- ja jälkitoimet.

Työskentelyssä hän noudattaa annettuja ohjeita asiakkaaseen ja itseensä kohdistuvista terveys- ja turvallisuusasioista käyttämällä mm. riittäviä suojauksia.

Vaalennus

Värinpoisto

Vaaleammaksivärjäys

Raidoittaminen

Vaalennuksen ja värjäysten kemia

Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija ottaa työn suunnittelussa huomioon väriopin, muoto-opin, tyylin sekä muodin ja käyttää soveltuvia työtekniikoita. Tiedonhallinnan avulla hän osaa tehdä itsenäisiä ja perusteltuja ratkaisuja. Hän tuntee tuotteiden kemialliset toimintaperiaatteet sekä niiden vaikutukset ihoon ja hiukseen. Hän soveltaa matematiikkaa työssään mm. sekoitussuhteita laskiessaan.
Pikakampaukset Opiskelija toteuttaa erilaisia pikakampauksia kuten lettejä, ponnaripohjakampauksia ja nutturoita sekä kihartaa hiuksia lämpörullilla ja raudoilla. Hän oppii suoristamaan ja silottamaan hiukset raudoilla.
Juhla-/teemakampaukset Juhla- ja teemakampauksien toteutuksessa opiskelija oppii kiinnittämään valkin, koristeen ja hunnun. Hän harjoittelee lisäksi laineen painamista, sormikiharoita ja pystynutturan toteuttamista.
Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaus Työskentelyn aikana opiskelija on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja huomioi työssään saamansa palautteen. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, ohjaa heitä käsiteltyjen hiusten kotihoidossa, suosittelee ja myy kotihoitotuotteita ja suosittelee lisäpalveluita.
Hän noudattaa käsittelyyn varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään oppimistehtäviä ja verkkotehtäviä.

Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Työskentelyssä opiskelija noudattaa terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn periaatteita, toimii ammattieettisesti, ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa hiusten vaalentamisen, vaaleammaksi värjäyksen sekä ripsien ja kulmien värjäysten työtaidoissa sekä niissä tarvittavassa tiedonhallinnassa.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa sekä työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle ja asiakkaalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain oppimisen varmistavilla taitotehtävillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitotehtävistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistavat taitotehtävät:

  1. Tiedonhallinnan täydentävä tehtävä, (vaalennus- tai vaaleammaksivärjäystyön suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi). Hyväksytty suoritus ennen vaihetta 2.
  2. Kaksi opiskelijan itsenäisesti suunnittelemaa ja toteuttamaa vaalennusta ja/tai vaaleammaksivärjäyskokonaisuutta asiakkaalle. Töitä ei voi toteuttaa samalle asiakkaalle tai samaa tekniikkaa/menetelmää käyttäen.
  3. Ripsien ja kulmien kestovärjäys ja kulmien muotoilu asiakkaalle.

Opiskelija hankkii tarvittaessa oman asiakkaan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Hiustenvärjäys (2/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hapetevärit

Suoraväri

Parranvärjäys

Värinlevitystavat/-tekniikat

Opiskelija selvittää työn suunnittelua varten asiakkaan toiveen, hiusten lähtövärin, hiusten ja hiuspohjan kunnon. Hän valitsee sopivan työmenetelmän, työtekniikan, tuotteet ja työvälineet. Opiskelija työskentelee työjärjestyksen mukaan ja noudattaa tuotteiden käyttöohjeita ja vaikutusaikoja. Hän tekee käsittelyssä tarvittavat esi- ja jälkitoimet.
Työskentelyssä hän noudattaa annettuja ohjeita asiakkaaseen ja itseensä kohdistuvista terveys- ja turvallisuusasioista käyttämällä mm. riittäviä suojauksia.
Värjäyksen kemia Taitojen syventämisvaiheessa opiskelija ottaa työn suunnittelussa huomioon väriopin, muoto-opin, tyylin sekä muodin ja käyttää soveltuvia työtekniikoita. Tiedonhallinnan avulla hän osaa tehdä itsenäisiä ja perusteltuja ratkaisuja. Hän tuntee tuotteiden kemialliset toimintaperiaatteet ja niiden vaikutukset ihoon ja hiukseen. Hän soveltaa matematiikkaa työssään mm. sekoitussuhteita laskiessaan.
Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaus Työskentelyn aikana opiskelija on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja huomioi työssään saamansa palautteen. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, ohjaa heitä käsiteltyjen hiusten kotihoidossa, suosittelee ja myy kotihoitotuotteita ja suosittelee lisäpalveluita.
Hän noudattaa käsittelyyn varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään oppimistehtäviä ja verkkotehtäviä.

Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Työskentelyssä opiskelija ottaa huomioon terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn näkökulmat, toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan, ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa hiusten- ja parranvärjäysten työtaidoissa sekä niissä tarvittavassa tiedonhallinnassa lähiopetustunneilla.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa ja saa opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, asiakaspalvelutaidoissa, hygieniassa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Oppimista arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain mm. oppimisen varmistavilla taitotehtävillä. Näistä tehtävistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistavat taitotehtävät:

  1. Tiedonhallinnan täydentävä tehtävä, (värjäystyön suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi). Hyväksytty suoritus ennen vaihetta 2.
  2. Kaksi opiskelijan itsenäisesti suunnittelemaa ja toteuttamaa hapetevärjäyskokonaisuutta asiakkaalle. Töitä ei voi toteuttaa samalle asiakkaalle tai samaa tekniikkaa käyttäen.
  3. Parranvärjäys (voidaan toteuttaa harjoituspäähän).

Opiskelija hankkii tarvittaessa oman asiakkaan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Yksilölliset värjäys- ja vaalennuskäsittelyt (3/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrityskohtaiset tuotteet ja työtavat, tuotetuntemus, työmenetelmät Työssäoppiminen parturi-kampaamossa.
Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaaminen Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa sekä syventää värjäyskäsittelyosaamistaan kehittäen samalla työskentelynopeuttaan.
Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija soveltaa käsittelyissä ajankohtaista hiusmuotia ottaen huomioon asiakkaan tyylin. Hän huomioi asiakkaan toiveet, tarpeet, leikkausrakenteen ja kampauksen suunnitelmassaan.

Opiskelija suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat hoito- ja muotoilutuotteet kotikäyttöön ja ohjaa niiden käytössä.

Ammattietiikka Opiskelija käyttää työyhteisössä värjäysten ammattikäsitteistöä ja palvelutilanteessa käytännönläheistä asiakkaan ymmärtämää kieltä.
Ergonomia, hygieniaosaaminen, työturvallisuus ja kestävä kehitysn Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee
vastuullaan olevat tehtävät sekä toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelija saa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta edistymisestään.

Palautteen avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on opittava sekä kehittää itsearviointitaitojaan.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Työssäoppimisen aikana annetaan ammattiosaamisen näyttö.