Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Kampaukset ja ehostaminen (1/2)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ehostus Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa päivä- ja juhlaehostuksia. Hän valitsee ja käyttää sopivia työvälineitä ja tuotteita. Hän suunnittelee ja toteuttaa asiakaspalvelutilanteessa asiakkaalle soveltuvia ehostuksia käyttäen työhön soveltuvia työtekniikoita. Opiskelija harjoittelee ehostuksia parityönä ja asiakastyönä.
Hiusten peseminen

Föönaus

Opiskelija toteuttaa hiustenpesun ja hoitohieronnan kampaustyön osana. Hän oppii föönausten perusteet, työn vahvistamisen rullilla ja raudoilla sekä kiharan hiuksen silottamisen pyöröharjalla.
Pikakampaukset Opiskelija toteuttaa erilaisia pikakampauksia kuten lettejä, ponnaripohjakampauksia ja nutturoita sekä kihartaa hiuksia lämpörullilla ja raudoilla. Hän oppii suoristamaan ja silottamaan hiukset raudoilla.
Juhla-/teemakampaukset Juhla- ja teemakampauksien toteutuksessa opiskelija oppii kiinnittämään valkin, koristeen ja hunnun. Hän harjoittelee lisäksi laineen painamista, sormikiharoita ja pystynutturan toteuttamista.
Muoto-oppi

Tyyli

Muoti

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kampauksia ja föönauksia eripituisiin hiuksiin sekä erilaisiin hiusrakenteisiin. Opiskelija oppii huomioimaan painopisteen merkityksen kampauksissa sekä syvyyden, ilmavuuden, kampaussuuntien vaihteluiden ja pinnan rakenteen aktiivisuuden merkityksen kampaustyössä. Kampausten ja ehostusten suunnittelua varten opiskelija perehtyy muoto-oppiin, tyyliin ja muotiin. Hän oppii selvittämään asiakkaan toiveet ja huomioi ne suunnittelussa. Opiskelija arvioi työn lopputulosta, omaa työtään ja noudattaa työhön varattua aikaa.
Muotoilutuotteet Opiskelija oppii muotoilutuotesarjan ja käyttää muotoilu- ja viimeistelytuotteita kampauksissa monipuolisesti sekä työhön soveltuvasti. Opiskelija tuntee tuotteiden hyödyt, erot ja käyttötavat. Hän esittelee tuotteita asiakkaille ja ohjaa niiden käytössä.
Ergonomia, hygieniaosaaminen, työturvallisuus ja kestävä kehitys Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi oppimistehtäviä ja verkkotehtäviä.

Työskentelyssä opiskelija noudattaa terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn periaatteita, toimii ammattieettisesti, ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa kampaus- ja ehostustyötaidoissa sekä niissä tarvittavassa tiedonhallinnassa lähiopetustunneilla. Oppimisen ohjaus etenee vaiheittain, ensin ohjattuna harjoituksena ja lopuksi itsenäisenä työn toteutuksena.

Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain oppimisen varmistavilla taitotehtävillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitotehtävistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistavat taitotehtävät:

  1. Mallinmukainen föönaus harjoituspäähän.
  2. Mallinmukainen pikakampaus harjoituspäähän tai asiakkaalle.
  3. Asiakkaalle soveltuva juhla-/teemakampaus tiettyyn tilaisuuteen. Opiskelijan itsenäinen suunnittelu ja toteutus.
  4. Asiakkaalle soveltuva juhlaehostus tiettyyn tilaisuuteen. Opiskelijan itsenäinen suunnittelu ja toteutus.

Opiskelija hankkii tarvittaessa oman asiakkaan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista, hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Yksilölliset kampaukset (2/2)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrityskohtaiset tuotteet ja työtavat, tuotetuntemus Työssäoppiminen parturi-kampaamossa.
Föönaus

Viimeistely

Työhön käytettävä aika

Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaaminen

Lisämyynti

Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa sekä syventää kampaustaitojaan kehittäen samalla työskentelynopeuttaan.

Hän suunnittelee ja toteuttaa asiakaspalvelutilanteessa asiakkaalle soveltuvia kampauksia käyttäen työhön soveltuvia työtekniikoita. Suunnittelua ja toteutusta ohjaavat myös asiakkaan toiveet, asiakkaalle sopivuus, kampauksen kestävyys ja soveltuvien työtekniikoiden hallinta sekä muotoilu-tai viimeistelytuotteiden käyttö. Opiskelija suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat hoito- ja muotoilutuotteet kotikäyttöön ja ohjaa niiden käytössä.

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät sekä toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.
Ergonomia, hygieniaosaaminen, työturvallisuus ja kestävä kehitys Työskentelyssä opiskelija noudattaa terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn periaatteita, toimii ammattieettisesti, ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelija saa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta edistymisestään.

Palautteen avulla opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on opittava sekä kehittää itsearviointitaitojaan.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan henkilökohtaiset työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.
Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Työssäoppimisen aikana annetaan ammattiosaamisen näyttö.