Tutkinnon osan arviointi

Asiakkaan tyylipalveluiden hallinnan osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa hoito- ja muotoilukokonaisuuden ammattiosaamisen näytössä toimimalla parturi-kampaajan työtehtävissä oppilaitoksessa.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa tyylikonsultoinnin nais- ja miesasiakkaalle juhla- ja arkikäyttöön.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa nais- ja miesasiakkaan tyyliä tukevan juhla- ja arkikäyttöön tarkoitetun palvelukokonaisuuden (hiukset, ehostus ja pukeutuminen). Työskentelyssä toteutetaan asiakkaalle ensin arkikokonaisuus, joka muunnetaan juhlakäyttöön. Palvelukokonaisuus voi sisältää mitä tahansa ammattitöitä erilaisina yhdistelminä, mutta pelkkä hiusten pesu, ehostus ja kampaus eivät riitä. Suunnittelussa huomioidaan asiakkaan toiveet, tilaisuus, pukeutumien, tyyli ja muoto-oppi. Työssä näytetään mahdollisimman laajaa osaamista asiakkaan tyyliä tukevien ammattitöiden tekemisessä, erilaisten mahdollisuuksien suosittelemisessa ja lisäpalvelujen myynnissä (tyylin tukeminen ei ole sama asia kuin mahdollisimman suureen ulkonäön muutokseen pyrkiminen).

Opiskelija osoittaa ammattiosaamisen näytön aikana asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaito- sekä asiakaan ohjaus ja myyntitaito-osaamisensa.

Ennen työn aloittamista opiskelija esittää asiakasanalyysin ja työsuunnitelman (suullisesti).

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan on tehty AHOT-menettely.
Tutkinnon osan AHOT-menettely
Muuta tietoa Osaamisen arvioinnissa ei käytetä ammattiosaamisen näytön lisäksi muuta arviointia.

Opiskelija hankkii tarvittaessa asiakkaat ammattiosaamisen näyttöön.