Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Asiakkaan tyylipalvelut (1/1)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Tyylisuunnittelu

Etiketti

Väri ja muoto

Muoti

Ehostus

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa tyylikonsultointia asiakkaille esimerkiksi asiakaspalvelussa ja asiakasilloissa/-tapahtumissa. Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa ja syventää työ-/palvelukokonaisuuksien osaamistaan, kehittäen samalla työskentelynopeuttaan. Asiakaspalvelutöinä painotetaan hiusten leikkauksia, kampauksia ja värjäyksiä, joiden yhteydessä tyylipalveluita toteutetaan. Tyylisuunnittelu käsittää hiukset, ehostuksen ja pukeutumisen. Suunnittelussa huomioidaan muodin ja tyylin erityispiirteet, etikettisäännöt, asiakkaan ihon värin, kasvojen ja vartalon mittasuhteet sekä persoonalliset ja kulttuuriset ominaisuudet.

Opiskelija syventää ehostustaitojaan suunnittelemalla ja toteuttamalla teema-, lava-, juhla- ja valokuvaehostusta.

Opiskelija syventää tyylipalveluosaamistaan myös oppimistehtävien ja verkko-tehtävien avulla.

Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaaminen Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja asiakasta kunnioittavasti sekä perustelee valintojaan. Havainnollistamisessa opiskelija käyttää apunaan suullisen esityksen lisäksi esimerkiksi piirroksia tai kuvia.

Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, esittelee ja myy asiakkaalle monipuolisia tyylipalvelukokonaisuuksia ja suosittelee lisäpalveluja.

Ergonomia, hygieniaosaaminen, työturvallisuus ja kestävä kehitys Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa työtaidoissa sekä niissä tarvittavassa tiedonhallinnassa lähiopetustunneilla. Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään. Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan asiakaspalvelutöiden lisäksi oppimisen varmistavilla taitotehtävillä, jotka yhdessä edustavat tutkinnon osan olennaisinta osaamista. Taitotehtävistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistavat taitotehtävät:

  1. Tyylikokonaisuus (tiettyyn tilaisuuteen)
  2. Syventävä tiedonhallinta, väri, muoto ja tyyli
  3. Ehostus, teeman mukainen

Opiskelija hankkii tarvittaessa oman asiakkaan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.