Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

 

Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet osp

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Juhla- ja teemakampaukset Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa juhla-ja teemakampauksia eripituisiin hiuksiin sekä kiinnittää kampauksiin erilaisia koristeita. Työn suunnittelua varten opiskelija syventää tyyliin ja muoto-opin tietojaan sekä perehtyy kauden muotiin.
Hiustenpidennys -tekniikka Hän oppii myös kiinnittämään irtohiuksia ja tekemään hiusten pidennyksiä ja rastoja.
Hoito- ja muotoilukokonaisuudet

Hoitojen syventävä tiedonhallinta

Amerikkalainen parranajo/Spa-parranajo

Kädet

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille erilaisia hoitoja, hiustenleikkauksia, spa-tai amerikkalaista parranajoja ja käsihoidon tai rakennekynnet. Hän hyödyntää työskentelyssä tietojaan hiusten ja ihon anatomiasta sekä tuotetuntemustaan. Opiskelija soveltaa työskentelyssä ajankohtaista hiusmuotia ottaen huomioon asiakkaan tyylin ja muoto-opin.

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitoja asiakaspalvelussa. Hän noudattaa käsittelyyn varattua aikaa ja työskentelee yhä itsenäisemmin.

Opiskelija oppii tekemään erilaisia matkapaketteja huomioiden erilaiset asiakasryhmät sekä vuodenajan merkitys alueen matkailuun.

Asiakaspalvelu: hiusten leikkaukset, hoidot, parrat Työskentelyn aikana opiskelija on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja huomioi työssään saamansa palautteen.

Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, ohjaa heitä hiusten ja parran kotihoidossa, suosittelee ja myy kotihoitotuotteita ja suosittelee lisäpalveluita.

Asiakkaan ohjaaminen
Vuorovaikutus- ja yhteistyö
Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi oppimistehtäviä ja verkko-tehtäviä. Asiakaspalvelu-osa voidaan opiskella oppilaitoksessa tai parturi-kampaamossa.
Ammattietiikka

Ergonomia, hygieniaosaaminen, työturvallisuus ja kestävä kehitys

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuuksien työtaidoissa sekä niissä tarvittavassa tiedonhallinnassa lähiopetustunneilla. Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään. Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan asiakaspalvelutöiden lisäksi oppimisen varmistavilla taitotehtävillä, jotka yhdessä edustavat tutkinnon osan olennaisinta osaamista. Taitotehtävistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistavat taitotehtävät:

  1. Rastatekniikka
  2. Hiustenpidennystekniikka
  3. Hoitojen syventävä tiedonhallinta
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.