Tutkinnon osan arviointi

MATKAILU- JA MATKATOIMISTOPALVELUJEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Näytön kuvaus Opiskelija suorittaa huippuosaajana toimimisen näytön alan kansallisessa tai kansainvälisessä toimintaympäristössä. Näyttö arvioidaan erillisten arviointikriteereiden mukaisesti. Muuta arviointia ei käytetä.

Opiskelija osoittaa osaamisensa alansa huippuosaajana toimimisessa ammattiosaamisen näytössä toimimalla erityisosaamista vaativissa työtehtävissä työtään ja työympäristöään kehittäen.
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa huippuosaamista edellyttävän työkokonaisuuden, jonka osaamista hän ei ole aiemmin osoittanut. Näyttö voi olla kilpailu, tilaustyö, omaa alaa kehittävä tai monialainen ammatillinen projekti.

Näyttöympäristö on alan kansallinen tai kansainvälinen toimintaympäristö.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan on tehty AHOT-menettely.
Tutkinnon osan AHOT-menettely
Muuta tietoa Osaamisen arvioinnissa ei käytetä ammattiosaamisen näytön lisäksi muuta arviointia.