Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Huippuosaajana toimiminen, kilpailutoiminta

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Huippuosaamista vaativien tehtävien hallinta

Laajan materiaalivalikoiman hallinta

Huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset huomiointi

Ongelmanratkaisutaito ja muutoksiin sopeutuminen

Työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteuttaminen

Äidinkielellä ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä kommunikointi
Henkisten voimavarojen mitoittaminen työtehtävän mukaan

Työn ja työympäristön kehittäminen

Alan verkostoissa toimiminen

Työyhteisön kehittäminen

Opiskelija syventää taitojaan ja asenteellisia valmiuksiaan valmentautumalla alan huippuosaamista edellyttämään työkokonaisuuteen (Esim. Taitaja semifinaali, muu alan kilpailu).

Hän suunnittelee ja toteuttaa alan huippuosaamista vaativia huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset täyttäviä työkokonaisuuksia. Työssään opiskelija noudattaa työhön varattua aikaa, alan määräyksiä ja säädöksiä sekä hyödyntää alan laajaa materiaalivalikoimaa.

Lähiopetuksen tukena oppimisessa käytetään lisäksi harjoitustehtäviä ja verkko-ohjausta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa alan huippuosaamista vaativissa työtaidoissa sekä niissä tarvittavassa tiedonhallinnassa lähiopetustunneilla. Tavoitteena itsenäisen alan erikoistyökokonaisuuden kuten kilpailutyön suunnittelu, toteutus ja arviointi (esim. Taitaja semifinaali, muu alan kilpailu).

Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija itsearvioi työtään.

Opiskelijan edistymistä seurataan ja ohjataan digitaalista portfoliota hyödyntäen. Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta.

 Muuta tietoa Tutkinnon osassa opitaan toimimaan itsenäisesti erilaisissa oman alan huippuosaamista vaativissa työprosesseissa ja vuorovaikutustilanteissa mahdollisesti myös vieraalla kielellä.