Tutkinnon osan arviointi

Hiuskosmetiikan myynnin osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa hiuskosmetiikan myynnissä ja siihen liittyvässä asiakaspalvelussa ammattiosaamisen näytössä parturi-kampaajan työtehtävissä parturi-kampaamossa, alan tukkuliikkeessä tai kuluttajalle tarkoitetussa vähittäiskaupan myyntipisteessä.
Opiskelija työskentelee hiuskosmetiikan myyntitehtävissä. Hän ohjaa ja neuvoo asiakkaita hiusten hoidossa sekä myy hiusalan tuotteita, välineitä ja tarvikkeita. Hän työskentelee asiakaslähtöisesti ja perustelee asiakkaalle valitsemiaan tuotteita ja niiden ominaisuuksia. Opiskelija toimii yrityksen tavoitteiden mukaisesti ja ottaa huomioon yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen.

Ammattiosaamisen näyttö annetaan erikseen sovittuina näyttöpäivinä.
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan on tehty AHOT-menettely.
Tutkinnon osan AHOT-menettely
Muuta tietoa Osaamisen arvioinnissa ei käytetä ammattiosaamisen näytön lisäksi muuta arviointia.