Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

MATKATOIMISTON VARAUSJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Erilaiset työympäristöt

Yrityksen tavoitteet

Opiskelija osaa toimia niin hiusalan erilaisissa työympäristöissä kuten parturi-kampaamossa, hiuskosmetiikan vähittäis- ja tukkumyymälässä. Hän tietää minkälaisia asiakasryhmiä eri työympäristöissä palvellaan.

Hän osaa selvittää yrityksen myyntiin kohdistuvat tavoitteet ja pyrkii toimimaan niiden mukaisesti.

Asiakaslähtöisyys Opiskelijan toiminnan lähtökohta on asiakkaan toiveet ja tarpeet.
Hinnoittelu, markkinointi ja myynti Opiskelija syventää osaamistaan hinnoittelussa, markkinoinnissa ja hiuskosmetiikan myynnissä niillä tavoilla, jotka ovat tarkoituksenmukaisia kyseessä olevassa yrityksessä. Hän syventää hiusalan tuotemyyntiosaamistaan mm. myyntitekniikan ja tuotetuntemuksen avulla.
Työyhteisön hyvinvointi Opiskelija pyrkii toimimaan työyhteisön hyvinvointia lisäävästi.
Ammattietiikka Opiskelija ymmärtää ammattietiikan tärkeyden myyntityössä.
Itsearviointi Opiskelija osaa arvioida myyntityönsä laatua ja pohtii miten voisi lisätä työnsä tuottavuutta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa työympäristöön tutustumisessa. Hän perehdyttää opiskelijan myytäviin tuotteisiin ja järjestää tarvittaessa opiskelijalle tuotekoulutusta.

Opiskelija tutustuu aktiivisesti yrityksen tuotevalikoimaan ja ymmärtää tuotteiden asettelun tärkeyden myynnille.

Opiskelija hankkii aktiivisesti tietoa myyntitekniikoista ja asiakaslähtöisyyden merkityksestä.
Opiskelija suhtautuu myyntikoulutukseen myönteisesti ja on innokas osallistumaan siihen.
Työpaikkaohjaaja antaa aktiivisesti palautetta opiskelijan toiminnasta asiakaspalvelu- ja myyntityössä.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.
Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta, työjalkineista ja hänellä on oltava mukanaan opetuksessa työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia