Pakolliset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, PAKOLLISET (1 osp)

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän ruotsi (1 osp)
Hiusalan ruotsinkielisen ammattisanaston tunteminen Opiskelija nimeää hiusalan käsitteitä, kuten työvälineitä, tuotteita ja palveluja. Hän oppii työvaiheiden nimet ja osaa kertoa työskentelystään työluokassa tai alan työtehtävissä.
Opiskelija lukee ja tulkitsee erityyppisiä työhön liittyviä tekstejä, kuten esimerkiksi työ- ja turvallisuusohjeita sekä lyhyitä viestejä.
Ruotsinkielisten työselostusten ja ohjeiden tulkitseminen Opiskelija tuottaa lyhyitä ammatillisia viestejä, ohjeita tai tilauksia.
Tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista selviytyminen Opiskelija selviytyy rutiininomaisista työtehtävistä ja vuorovaikutustilanteista toisella kotimaisella kielellä.
Molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen ymmärtäminen monikulttuurisessa Suomessa Opiskelija ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen Suomessa ja pohjoismaisessa yhteistyössä sekä tuntee Suomen kansalliskieliin liittyvät oikeudet ja velvoitteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita käyttämään luontevaa, tilanteeseen sopivaa ja kohteliasta kieltä. Opettaja ohjaa harjoittelemaan erilaisia viestintätilanteita ja antaa palautetta niistä. Opettaja ohjaa kartuttamaan sanavarastoa. Opettaja ohjaa opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan.

Opiskelija antaa ja saa muilta ryhmän jäseniltä vertaispalautetta ja
-arviointia.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia ja kirjallisia taitoja, antaa jatkuvaa palautetta ja ohjaa opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan.

Muuta tietoa