Valinnaiset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, VALINNAISET (3 osp)

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän ruotsi (3 osp)
Työelämän tilanteissa viestiminen

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Opiskelija käyttää ruotsin kieltä alan vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä sekä arkipäivän tilanteissa.
Hiusalan tekstien tuottaminen Opiskelija kirjoittaa työhön liittyviä lyhyitä tekstejä esimerkiksi muistiinpanoja, ohjeita, tilauksia ja sähköposteja.
Kielen oppimisen strategioiden ja oppimistapojen kehittäminen Opiskelija etsii tietoa oppimistehtävien yhteydessä, käyttää erilaisia tietolähteitä kuten sanakirjoja, julkaisuja, lähdeaineistoa ja internetiä. Opiskelija hyödyntää erilaisia kielenoppimistapoja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa toimimaan erilaisissa viestintätilanteissa, hankkimaan itse tietoa sekä hyödyntämään erilaisia kielenoppimistapoja.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A2.2 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A2.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia ja kirjallisia taitoja, antaa jatkuvaa palautetta ja ohjaa opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan.

Muuta tietoa