Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, VALINNAISET (3 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hiusalan englanti (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija selviytyy vieraan kielen vuorovaikutustilanteista työtehtävissään. Hän harjoittelee asiakaspalvelutilanteita englanniksi.
Kielen oppimisen kehittäminen Opiskelija tunnistaa vieraan kielen oppimisstrategioitaan.
Englannin kieli ja kulttuuri (1 osp)
Aktiivisena kansalaisena toimiminen vieraskielisissä yhteyksissä Opiskelija tekee esitelmiä ajankohtaisista hiusaiheista kuten hiusmuodista.
Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija hankkii tietoa englanninkielisistä maista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opettaja arvioi opiskelijan oppimista yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Vieraan A-kielen kielen valinnaiset opinnot suoritetaan toisena opiskeluvuonna oppilaitoksessa lähiopetustunteina.