Valinnaiset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, VALINNAISET (3 osp)

Matematiikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Talousmatematiikka (2 osp)
Prosenttilaskennan ja talousmatematiikan soveltaminen Opiskelija syventää osaamistaan hiusalalla tarvittavan talousmatematiikan osalta.

Opiskelija tekee oman talouden seurannan ”Tulot ja menot” tietyltä ajanjaksolta.

Opiskelija kertaa arvonlisäveron ja hinnoittelun.

Opiskelija perehtyy veroihin, korko- ja kustannuslaskuihin, lainoihin, luottoihin, kannattavuuteen ja oman alan palkkaukseen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Opettaja arvioi opiskelijan talouteen liittyviä matemaattisia taitoja arki- ja työelämän tilanteissa.

Muuta tietoa Opettaja arvioi opiskelijan talouteen liittyviä matemaattisia taitoja arki- ja työelämän tilanteissa.