Valinnaiset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, VALINNAISET (3 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hiusalan syventävä kemia (1 osp)
Hiuksen rakenne ja siihen vaikuttaminen Opiskelija syventyy hiuksen kemiaan tarkoituksena ymmärtää hiuksessa tapahtuvia reaktioita hiusalan käsittelyjen vaikutuksesta.
Tuotteiden raaka-aineet Opiskelija syventää tietojaan hiusalalla käytettyjen tuotteiden raaka-aineista ja niiden vaikutusmekanismeista.
Työelämän kemia (1 osp)
Laboratoriokurssi (1 osp)
Kemian laboratoriotöitä Opiskelija harjoittelee erilaisten tuotteiden (esim. huulirasva, käsivoide ja saippua) valmistusta ja tutkimista.
Fysiikan tutkimuksia Opiskelija mittaa ja tutkii fysikaalisia ominaisuuksia (esim. lämpötila ja sähkö) sekä niiden vaikutuksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

fysiikka ja kemia, valinnainen, 2 osp

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa tietämystään hiusalaan liittyvissä kemian ilmiöissä.

Muuta tietoa Kemian laboratoriokurssi voi olla yhteinen kauneudenhoitoalan opiskelijoiden kanssa.