Pakolliset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN,
PAKOLLINEN (1 osp)

Tieto- ja viestintätekniikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen hiusalalla (1 osp)
Tieto- ja viestintätekniikan sovellusten käyttäminen Opiskelija oppii käyttämään tietotekniikkaa, sovelluksia ja resurssienhallintaa työvälineenä.
Ohjeiden ja oppaiden käyttäminen

Verkkoidentiteetin ja yksityisyyden suojaaminen

Opiskelija noudattaa verkonkäytön etikettiä, noudattaa tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja -määräyksiä.
Ohjeiden ja määräysten noudattaminen

Tiedostojen säilyttäminen ja lähettäminen

Opiskelija tunnistaa tarkoituksenmukaiset tiedostojen säilytys- ja lähetysmuodot ja tiedostokoot.
Opiskelija tekee Tieken @-kortin moduulin Laitteen ja tiedon hallinta.
Oppimisen arviointi ja palaute Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan esim. portfolioon.
Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen, 1 osp

Opettaja arvioi opiskelijan tekemiä tehtäviä yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja arvioi @-korttikokeen Tieken arviointikriteerien mukaisesti.

Muuta tietoa Opiskellaan 1. vuonna.