5.2.4 Tutkinnon osan arviointi

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1-3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti. Jos valinnaisista opinnoista on laadittu Stadin ammattiopistossa tutkinnon perusteista poikkeavia valinnaisia opintoja, osaamisen arviointi perustuu näihin osa-alueisiin laadittuihin arviointitaulukoihin.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osaamisalueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osaamisalueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan.

Kokonaisarvioinnista päättävät eri osa-alueiden opettajat yhdessä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Matematiikka, pakollinen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit (A tai B)

  • Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria(MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7)
  • Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoitteiltaan Matematiikka-osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita

vastaavat tavoitteiltaan Matematiikka-osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita

Matematiikka, valinnainen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit (A tai B)

  • Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria(MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7)
  • Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoitteiltaan Matematiikka-osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita

vastaavat tavoitteiltaan Matematiikka-osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita

Fysiikka ja kemia, pakollinen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoitteet yhteisissä tutkinnon osissa.

Fysiikka ja kemia, valinnainen
Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoitteet yhteisissä tutkinnon osissa.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita.

Muuta tietoa