Pakolliset osaamistavoitteet

YHTEISKUNTATAIDOT, PAKOLLISET (1 osp)

Yhteiskuntataidot, pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yhteiskuntataidot (1 osp)
Kansalaisena toimiminen ja osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Opiskelija perehtyy kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksiin poliittisessa päätöksenteossa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla oppitunneilla sekä opintokäyntien avulla.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden ymmärtäminen Opiskelija seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa mediassa ja perehtyy sosiaalisen median mahdollisuuksiin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.
Sosiaalisen median hyödyntäminen Opiskelija tutkii tehtyjä kansalaisaloitteita ja kuntalaisaloitteita sekä suunnittelee oman aloitteen itselle tärkeästä asiasta.

Opiskelija tutustuu oppilaitoksen oppilaskunnan toimintaan.

Oman talouden suunnittelu ja hoitaminen sekä siihen liittyvien riskien ymmärtäminen Opiskelija perehtyy oman talouden ja raha-asioiden hoitamisen periaatteisiin tekemällä itselleen taloussuunnitelman.
Yhteiskunnan tarjoamien palvelujen käyttäminen ja kuluttajana toimiminen Opiskelija selvittää yhteiskunnan tarjoamia palveluja, niiden kustannuksia yhteiskunnalle ja oikeuksiaan käyttää niitä.

Opiskelija tuntee oikeutensa kuluttajana ja harjoittelee reklamointia tutustumalla Kuluttajansuojeluviraston toimintaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja perehdyttää opiskelijan tutustumaan oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa kansalaisena ja kuluttajana ja arvioi opiskelijan oppimistehtävät yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oman taloussuunnitelman laatimisessa ja arvioi suunnitelman toimivuutta yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan oppimistehtävät palautekeskustelussa opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa Yhteiskuntataitojen pakolliset opinnot (1 osp) opiskellaan pääosin lähiopetuksena oppitunneilla. Osa opetuksesta voidaan integroida ammattiluokkaan ja työssäoppimispaikoille.