Valinnaiset osaamistavoitteet

YHTEISKUNTATAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Yhteiskuntataidot, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yhteiskuntataidot, valinnainen (3 osp)
Tiedon hakeminen yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta myös Euroopan unionista Opiskelija selvittää sähköisten tiedonlähteiden ja opettajan osoittaman materiaalin avulla mahdollisuutensa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon Euroopan unionissa.

Opiskelija syventää tietämystään valtakunnan eri poliittisten tahojen tehtävistä. Opiskelija tutustuu eduskunnan toimintaan, vaaleihin ja niiden käytäntöihin, poliittisiin puolueisiin, valtioneuvoston toimintaan ja tasavallan presidentin instituutioon.

Hiusalan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden tunteminen Opiskelija perehtyy hiusalan yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä taloudellisen tilanteen heijastumiseen hiusalan työpaikkoihin ja työllisyyteen. Opiskelija seuraa hius- ja talouslehtien uutisointia.
Yhteiskunnallisen keskustelun ja taloutta koskevaa uutisoinnin seuraaminen Opiskelija selvittää kansantalouden peruskäsitteitä ja kansantalouden keskeisimmät toimijat sähköisten tiedonlähteiden, opintokäyntien sekä opettajan materiaalin avulla. Opiskelija seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia ja arvioi talouteen vaikuttavia tekijöitä koko yhteiskunnan tasolla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja perehdyttää opiskelijan tutustumaan oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa kansalaisena ja kuluttajana ja arvioi opiskelijan oppimistehtävät yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oman taloussuunnitelman laatimisessa ja arvioi suunnitelman toimivuutta yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan oppimistehtävät palautekeskustelussa opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa