Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, PAKOLLISET (1 osp)

Työelämätaidot pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämätaidot (1 osp)
Työpaikan hakeminen Opiskelija laatii työnhakuasiakirjat, työhakemuksen ja ansioluettelon. Hän selvittää median tarjoamia mahdollisuuksia työnhaussa. Hän perehtyy työnhaun käytäntöihin ja tutustuu työhaastattelutilanteeseen.

Median käyttäminen työnhaussa

Työsopimusjärjestelmän, työsopimuksen ja työlainsäädännön sisällön tunteminen Opiskelija perehtyy työnhaun käytäntöihin ja harjaantuu niihin erilaisten tehtävien ja harjoitteiden avulla. Opiskelija tietää, miten työhaastattelutilanteessa toimitaan ja käyttäydytään. Opiskelija osaa tunnistaa omia vahvuuksiaan työntekijänä ja osaa tuoda niitä esille työhaastattelutilanteessa.
Työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen sekä työturvallisuudesta huolehtiminen Opiskelija perehtyy hiusalan keskeisiin työehtoihin, työehtosopimukseen ja työsopimuksen sisältöön.
Työyhteisössä toimiminen Opiskelija toimii osana työyhteisöä vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Hän esittelee oman työssäoppimispaikkansa työtapoja ja tehtäviä huomioiden ergonomian ja työturvallisuusohjeet, sovitut toimintatavat ja työaikasäännöt. Opiskelija perehtyy työssäoppimispaikassaan hiusalan työtehtäviin ja käytäntöihin.

Työpaikan toimintaan ja työpaikassa työskentelyyn perehdyttäminen tapahtuu ammattiluokassa sekä työssäoppimispaikoilla.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työnhaun käytäntöihin ja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa työnhakuharjoitusten ja työnhaun asiakirjojen tavoitteiden toteutumista.

Opettaja arvioi opiskelijan työelämätaitoja yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan työelämätaitoja työnhakuharjoitusten, työnhaun asiakirjojen, työlainsäädännön tuntemuksen ja työpaikassa toimimisen perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan tuntemusta työehtosopimuksen oikeuksista ja velvoitteista sekä työlainsäädännöstä.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa