Tutkinnon osan arviointi

Vintage hair, muodin vuosikymmenet osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja toteuttamalla

  • työkokonaisuuden asiakkaalle, tietyn vuosikymmenen mukaan. Työkokonaisuus sisältää ehostuksen, kampauksen ja vähintään suunnitelman asusta. Opiskelija noudattaa työskennellessään hyvää asiakaspalvelutapaa ja huomioi asiakkaan työn eri vaiheissa.

Työkokonaisuus toteutetaan oppilaitoksessa.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan on tehty AHOT-menettely.
Tutkinnon osan AHOT-menettely
Muuta tietoa Osaamisen arvioinnissa ei käytetä ammattiosaamisen näytön lisäksi muuta arviointia.