Tutkinnon osan arviointi

Hiusalan yrityksessä työskentely, osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa hiusalan yrityksessä työskentelyn osaamisen hallinnassa ammattiosaamisen näytössä toimimalla parturi-kampaajan valituissa ja avustavissa työtehtävissä parturi-kampaamossa tai muussa alan työpaikassa. Ammattiosaamisen näyttö annetaan erikseen sovittuina näyttöpäivinä.

Opiskelija työskentelee erikseen sovituissa hiusalan asiakaspalvelutehtävissä sekä avustavissa työtehtävissä ja toimii työyhteisössä. Hän noudattaa hyviä asiakaspalvelutapoja sekä toimii vastuuntuntoisesti. Hän noudattaa työpaikan säädöksiä, sopimuksia ja aikatauluja.

Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelijan tulee suunnitella omaa toimintaansa sekä perehtyä yrityksen palvelutapoihin ja ammattieettisiin sääntöihin seuraavista näkökulmista:

  • asiakkaiden viihtyvyydestä huolehtiminen
  • vastuuntuntoisena asiakaspalvelijana toimiminen
  • erilaiset asiakaspalvelutilanteet
  • myyntitaito (palvelu- ja tuotetuntemus)
  • erilaisten asiakasryhmien tasavertainen kohtaaminen
  • työturvallisuus.
 • Tämä osuus ei vaadi kirjallista raportointia.
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan on tehty AHOT-menettely.
Tutkinnon osan AHOT-menettely
Muuta tietoa Osaamisen arvioinnissa ei käytetä ammattiosaamisen näytön lisäksi muuta arviointia.