8.6 Ahot – Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Stadin ammattiopiston hiusalalla tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan osaamista ns. Ahot-prosessissa. Ahot on työelämän toimintakokonaisuus kohtainen prosessi, jonka avulla opiskelijat voivat osoittaa aikaisemmin hankittua osaamista. Ahot- prosessissa ei tunnisteta ja tunnusteta tai hyväksilueta koulu- tai työtodistuksia, vaan tunnustetaan opiskelijan muuten hankkima osaaminen opiskeltavassa teemassa.

Opiskelija ilmoittautuu teeman kirjalliseen kokeeseen ja sen 70 % hyväksytysti suorittamalla pääsee työkoevaiheeseen. Kirjallisen kokeen järjestäminen on välttämätöntä ainoastaan silloin, jos ei työkokeen yhteydessä voi osoittaa esimerkiksi työn perustana olevaa tietoa.

Kokeet arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Koetta ei voi täydentää tai uusia. Jos opiskelija ei pääse kokeesta läpi, ei hänellä ole riittävää osaamista, ja hän osallistuu opetukseen normaalisti. Toimintakokonaisuus arvioidaan suoritettu S tai täydennettävä T.