2.2 Työssäoppiminen

Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan työelämässä oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osp työssäoppimista.

Työssäoppiminen on opetussuunnitelman ammattitaitovaatimusten mukaista tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua työpaikoilla. Opiskelijan työssäoppiminen ja näyttöjen toteuttaminen suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa.
Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, työssäoppimispaikan hankintaan, toteutukseen ja arviointiin.

Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan hotelli-, ravintola- ja caeringalalla pääsääntöisesti työssäoppisjaksolla. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon osan osaamisensa ja sitä työelämän arvioinnin.

Opiskelija voi rakentaa valinnaisista tutkinnon osista kokonaisuuksia, jolloin pidemmän työssäoppimisjakson aikana hän voi suorittaa kaksi, joskus jopa kolme tutkinnon osaa ja niihin sijoittuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näin voidaan tehdä, jos opiskelija valitsee esimerkiksi yrittäjyyden painotuksen opintoihinsa tai haluaa täydentää tutkintoaan vapaasti valittavalla Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvalla yksilöllisellä tutkinnon osalla.