Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Annosruokien ja juomien tuotetuntemus 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Annosruokien tuotetuntemus Opiskelija oppii annosruokien tuotetuntemusta, gastronomista sanastoa sekä ruoka- ja tapakulttuurin tuntemusta. Opiskelija oppii ruokien ja juomien yhdistämisen perusperiaatteita. Opettaja ohjaa opiskelijoita luentojen sekä erilaisten oppimistehtävien avulla.
Kustannustehokas ja tuloksellinen ravintolatoiminta Opiskelija oppii kustannustehokkuutta ja tuloksellista ravintolatoimintaa. Hän tietää yleisimmät kannattavuuden tunnusluvut ja osaa hinnoitella ravintolan tuotteita.

Yto-integrointi:
Matematiikka & Yrittäjyys ja yritystoiminta: kannattavan liiketoiminnan periaatteet, ravintola-alan keskeisten tunnuslukujen, tuloslaskelman ja hinnoitteluperiaatteiden ymmärtäminen

Fysiikka ja kemia: erilaisten alkoholijuomien valmistuksen keskeiset kemialliset ilmiöt, perusmaut

Oppimistehtävät ovat yksilö-, pari- ja ryhmätöitä, joita tehdään ohjattuna oppitunneilla sekä itsenäisesti. Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

Viinien tuotetuntemus, tarjoilu ja suosittelu Opiskelija oppii mietojen viinien ja yleisimpien väkevien viinien valmistusta ja käyttöä sekä tunnetuimpia rypäleitä. Opiskelija tekee yksilötehtävänä viinintuottajamaasta esittelyn ja raportin, jonka hän liittää portfolioonsa.

Opiskelija harjoittelee viinipullon esittelyä, avaamista ja tarjoilua opettajan ohjauksessa luokassa sekä opetusravintolassa.

Opiskelija oppii viinin ja ruoan yhdistämisen perusperiaatteet sekä oppimistehtävien että aistinvaraisten kokeilujen avulla (tasting).

Oluen, siiderin ja lonkeron tarjoilu Opiskelija opiskelee oluen tarjoilua ja valmistusta. Opiskelija oppii eri oluttyypit sekä oluen ja ruoan yhdistämisen perusperiaatteet. Opiskelija opiskelee myös siiderin ja lonkeron tarjoilua, valmistustapoja ja tuotetyyppejä.
Väkevien alkoholijuomien tarjoilu Opiskelija oppii väkevien alkoholijuomien tarjoilua ja käyttötarkoituksia (aperitiivit, snapsit, avec-juomat, jälkiruokadrinkit). Opiskelija harjoittelee yleisimpien juomasekoitusten valmistustekniikoita ja oppii juomasekoitusten ryhmittelyä käyttötarkoituksen mukaan.

Opettaja ohjaa opiskelijoita luentojen sekä oppimistehtävien avulla. Opiskelija harjoittelee juomasekoitusten erilaisia valmistustapoja baariluokassa opettajan ohjauksessa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle.

Opiskelijan  viinien tuntemusta ja tarjoilua mitataan erilaisin oppimistehtävin.

Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija itsearvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin portfolioonsa.

Toimintakokonaisuuden lopuksi käydään opettajan ja opiskelijan välinen oppimisen arviointikeskustelu. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Muuta tietoa

Työskentely opetusravintolassa ja erilaisissa tilaisuuksissa 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakaspalvelu ruokaravintolassa ja erilaisissa tilaisuuksissa Opiskelija harjoittelee asiakaspalvelua, erilaisia tarjoilutapoja, ruokien ja juomien tuotetuntemusta, esittelyä ja myyntiä erilaisissa tarjoilutilaisuuksissa oppilaitoksen opetusravintolassa ja alan yrityksissä.

Yto-integrointi:
Äidinkieli: viestintä- ja vuorovaikutustaidot ruokien ja juomien esittelyssä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan portfolioonsa.

Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija itsearvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin portfolioonsa.

Toimintakokonaisuuden lopuksi käydään opettajan ja opiskelijan välinen oppimisen arviointikeskustelu. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näyttöä.

 

 Annosruokien ja juomien tarjoilutehtävissä toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Opiskelija työskentelee työpaikkaohjaajan ohjauksessa annosruokien ja juomien tarjoilutehtävissä ja tilaustarjoilutehtävissä alan yrityksessä.

Oman työn suunnittelu

Työvuorossa toimiminen yhteistyössä muiden kanssa

Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään sekä kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan työyhteisössä.
Annosruokien ja juomien esittely, suosittelu, myynti ja tarjoilu Opiskelija oppii lisää asiakaspalvelutaitoja, hän suosittelee, myy ja tarjoilee erilaisia ruokia ja juomia. Opiskelija oppii varmistamaan asiakastyytyväisyyden hankkimalla aktiivisesti asiakaspalautetta ja välittämällä tiedon eteenpäin.
Anniskelussa toimiminen Opiskelija osaa huomioida anniskelumääräykset ja ottaa turvallisuusriskit huomioon työssään.
Vieraskielisten asiakkaiden palvelu Opiskelija pystyy hoitamaan asiakaspalvelutehtäviä myös ruotsin ja englannin kielellä.
Vuoronvaihtoon liittyvät työtehtävät Opiskelija osaa huomioida vuoronvaihdon tehtävät yrityksen toimintatavan mukaisesti.
Myynnin rekisteröinti Opiskelija rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita sekä oppii tekemään tarjoilijatilityksen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opiskelijan oppimisen edistymistä arvioidaan ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan toimesta säännöllisesti.

Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään palautekeskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Keskustelussa arvioidaan opiskelijan valmius antaa näyttö.

Toimintakokonaisuuden lopuksi opiskelija tallentaa työssäoppimisyrityksen esittelyn ja itsearvoinnin portfolioonsa.

 

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi