4.3.1 Lounasruokien valmistus 40 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii valmistamaan maukasta, ravitsevaa ja terveellistä lounasruokaa erilaisten liikeideoiden mukaisesti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

 • vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita
 • käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita
 • valmistaa lounasruokia ja leivonnaisia perusruokaohjeiden ja -valmistusmenetelmien mukaan
 • suurentaa ja pienentää ruokaohjeita
 • muuntaa ruokia asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeet huomioiden
 • osallistuu tarvittaessa ruokalistan suunniteluun
 • ajoittaa päivittäiset työtehtävänsä
 • ruokalajien esille laitto
 • osallistuu toimipaikan liikeidean tai toiminta-ajatusten mukaiseen asiakaspalveluun
 • siistii ja järjestää työ- ja asiakastiloja
 • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

1. vuonna tai 2. vuonna

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa ja työssäoppimalla lounasruokienvalmistuksessa ravintolassa.
Opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia. Tutkinnon osan työssäoppiminen (15 osp) suoritetaan alan toimintaympäristössä lounasruokienvalmistuksessa. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioonsa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa lähes koko tutkinnon osan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja. Tutkinnon osaan integroidut yhteiset opinnot suoritetaan joko oppilaitoksessa, verkossa tai työpaikalle integroituina tehtävinä. Lounasruoat tutuiksi toimintakokonaisuus (5osp) suoritetaan oppilaitoksessa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Pakollisia yhteisiä tutkinnon osia osittain integroituna 4 osp: Äidinkieli 1 osp, liikunta ja terveystieto 1 osp, matematiikka 1 osp, fysiikka ja kemia1 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija noudattaa turvallisuusohjeita ja. Hän työskentelee omavalvonnan määräysten mukaisesti.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii työryhmän
jäsenenä ja toimii vastuullisesti työtehtävissään osana työryhmää.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija toimii vastuullisesti työtilanteissa ja muuntaa toimintaansa palautteen perusteella.

Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa työehtosopimuksen
mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita
ja sääntöjä. Opiskelija käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti ja noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija oppii ruokalistasuunnittelun periaatteita erilaisten lounasruokia tarjoavien ravintoloiden toimintatapojen kautta. Opiskelija oppii toimimaan yrittäjähenkisesti ja kustannustehokkaasti lounasruokienvalmistuksessa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi