Tutkinnon osan arviointi 4.3.2

ANNOSRUOKIEN VALMISTUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Omien työtehtävien suunnittelu ja aikatauluttaminen. Annosruokien esivalmistus, valmistus ja esille laitto.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osan osasta voidaan ennakkoon tunnustaa aikaisemmin hankittu osaaminen AHOT menettelyllä tai opiskelijan esittämillä todistuksilla.
Stadin ammattiopiston Ahot-prosessiin
Muuta tietoa Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.