4.4.12 Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 5-10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt. Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta suunnitellaan aina erikseen opiskelijan henkilökohtaiseen opintopolkuun, eikä sitä erillisesti tarjota Stadin ammattiopistossa peruspolkuun liittyvänä opintona.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset
Opiskelija

Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi