4.4.13 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii ymmärtämään
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija osaa

  • tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit
  • neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta
  • valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia
  • perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin
  • esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille
  • käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja
  • toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa
  • vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta
  • itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan
  • arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1-3 vuonna, opiskelijan oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija kerää tutkinnon osaan tarvittavaa tietoa henkilökohtaiseen ePortfolioonsa opintojensa aikana.
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan myös verkkokurssina.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
1 osp valinnainen Matematiikka
1 osp valinnainen Äidinkieli
1 osp valinnainen
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:
opiskelija osaa arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti

Yrittäjyys
Opiskelija ymmärtää oman fyysisen toimintakyvyn ylläpidon vaikutukset yrittäjälähtöiseen toimintaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi