4.4.2 Á la carte-tarjoilu 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii asiakaspalvelutehtäviä à la carte -ravintolassa. Opiskelija harjoittelee asiakas- ja työtilojen kunnostamista, à la carte -ruokien ja juomien esittelyä, myyntiä ja tarjoilua. Opiskelija oppii aikatauluttamaan ja suunnittelemaan omaa työtään sekä kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset
Opiskelija

 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja töiden aikataulutuksen
 • varustaa ja kunnostaa asiakas- ja työtiloja
 • vastaanottaa ja palvelee à la carte -ravintolan asiakkaita
 • laittaa ruoka-annoksia esille
 • esittelee, suosittelee ja myy ruoka-annoksia ja ateriakokonaisuuksia sekä ruokailutapahtumiin sopivia juomia
 • tarjoilee ruokia ja juomia asianmukaisin tavoin
 • tarjoilee à la carte -ruokalajeista asiakkaiden erityisruokavalioiden mukaisia annoksia
 • käyttää gastronomista sanastoa
 • hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
 • osallistuu saliruoanvalmistukseen
 • rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita
 • päättää palvelutapahtumat ja varmistaa asiakastyytyväisyyden
 • tekee tarjoilijatilityksen
 • siistii asiakas- ja työtiloja
 • työskentelee yhteistyössä keittiöhenkilöstön kanssa.
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuoden syksy
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija oppii lähiopetuksessa oppilaitoksessa oppimistehtävien, luentojen ja ryhmätöiden avulla à la carte -ruokien tuotetuntemusta, viinitietoutta sekä ruokien ja juomien yhdistämisen perusperiaatteita.

Opiskelija työskentelee asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa asiakastilaisuuksissa sekä oppilaitoksen opetusravintola Kokissa.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista alan yrityksessä 12 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Tiedon hallintaan liittyvää osaamista opiskelija osoittaa lisäksi oppimistehtävillä. Tutkinnon osaan integroidut yhteiset opinnot suoritetaan joko oppilaitoksessa, verkossa tai työpaikalle integroituina tehtävinä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli 1 osp, matematiikka 1 osp, yhteiskuntataidot 1 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelman ratkaisu: Opiskelija osaa suunnitella työtään ja pystyy toimimaan uusissa tilanteissa.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä yhteistyössä tarjoilu- ja keittiöhenkilöstön kanssa.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija osaa toiminnassaan huomioida omavalvonnan ja työympäristön turvallisuuden.

Ammattietiikka: Opiskelija osaa noudattaa yhteisiä sääntöjä, käyttäytyä asiallisesti sekä noudattaa vaitiolovelvollisuutta.

Yrittäjyys Opiskelija oppii toimimaan yrittäjähenkisesti harjoittelemalla menukokonaisuuksien ja juomasuositusten esittelyä ja myyntiä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi