Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 4.4.2

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Á LA CARTE -RUOKIEN JA JUOMIEN TARJOILU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Á la carte -ruokien tuotetuntemus Opiskelija opiskelee gastronomista sanastoa sekä perehtyy tehtävien avulla tavallisimpiin a la carte- ruokiin ja oppii kertomaan erityyppisten ruokien koostumuksesta asiakkaalle.
Mietojen ja väkevien viinen tarjoilu Opiskelija tutustuu oppimistehtävien avulla eri maiden viinialueiden erityispiirteisiin sekä viinien laatuluokituksiin ja oppii tulkitsemaan viinipullojen etikettejä. Opiskelija harjoittelee viinin tarjoilua, dekantointia ja viinien esittelyä.
Aterian päätteeksi tarjottavat juomat Opiskelija oppii tunnetuimmat miedot jälkiruokaviinit ja väkevät viinit sekä niiden valmistusmenetelmät, tuotetyypit, tarjoilun ja käyttötavat. Opiskelija kertaa myös suositummat avec-juomat, jotta osaa suositella niitä aterian päätteeksi.
Ruoan ja juoman yhdistäminen Opiskelija perehtyy luentojen ja erilaisten oppimistehtävien ja aistinvaraisten testien avulla ruokien ja juomien yhdistämiseen sekä osaa laatia menukortin.
Saliruoan valmistus Opiskelija harjoittelee opettajan ohjauksella saliruoan valmistusta: liekitystä, jälkiruokavaunujen käyttöä sekä annosten viimeistelyä salissa.
Asiakaspalvelu á la carte -ravintolassa Opiskelija työskentelee asiakaspalvelutehtävissä erilaisissa tilaisuuksissa sekä oppilaitoksen opetusravintola Kokissa, jossa harjoitellaan á la carte -ruokien ja erilaisten juomien tarjoilua, saliruoan valmistusta, lisämyynnin tekemistä sekä asiakaspalautteen vastaanottoa.

Tarjoiluvuoroissa opiskelija oppii kattamaan pöydät ja valmistelemaan asiakastilat sekä toimimaan asiakaspalvelussa tilausmääräysten mukaisesti yhteistyössä muiden kanssa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle.

Opiskelijan  viinien tuotetuntemusta mitataan erilaisin oppimistehtävin. Opiskelijan oppimista arvioidaan toiminnallisella tehtävällä, jossa opiskelija suunnittelee kolmeen annettuun menuvaihtoehdotukseen juomasuositukset perusteluineen.

Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija itsearvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin portfolioonsa.

Toimintakokonaisuuden lopuksi käydään opettajan ja opiskelijan välinen oppimisen arviointikeskustelu. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Muuta tietoa

Á LA CARTE- TARJOILUTEHTÄVISSÄ TYÖSKENTELY

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työvuorossa toimiminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Opiskelija työskentelee ravintolassa à la carte -ruokien ja juomien tarjoiluun liittyvissä työtehtävissä työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Opiskelija kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan työyhteisössä sekä kehittää ongelmanratkaisutaitojaan muuttuvissa työtilanteissa.
Asiakas- ja työtilojen kunnostaminen Opiskelija oppii kunnostamaan työ- ja asiakastiloja tilausmääräysten mukaan.
Oman työn suunnittelu Opiskelija harjoittelee oman työn suunnittelua sekä aikataulutusta.
Asiakaspalvelu Á la carte-ravintolassa Opiskelija oppii palvelemaan a la carte -ravintolan erilaisia asiakkaita ottamalla huomioon heidän yksilöllisyytensä ja tarpeensa. Opiskelija palvelee myös vieraskielisiä asiakkaita ja harjoittelee alakohtaista kielitaitoaan.
A la carte -ruokien ja ateriakokonaisuuksien esittely, suosittelu ja myynti Opiskelija oppii suosittelemaan, myymään ja tarjoilemaan erilaisia ruokia ja juomia.
Asiakastyytyväisyyden varmistaminen Opiskelija oppii varmistamaan asiakastyytyväisyyden hankkimalla aktiivisesti asiakaspalautetta ja välittämällä tiedon eteenpäin
Anniskelussa toimiminen

Myynnin rekisteröinti, tarjoilijatilityksen tekeminen
Opiskelija osaa huomioida anniskelumääräykset ja ottaa turvallisuusriskit huomioon työssään. Opiskelija rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita sekä oppii tekemään tarjoilijatilityksen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opiskelijan oppimisen edistymistä arvioidaan ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan toimesta säännöllisesti.

Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään palautekeskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Keskustelussa arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö.

Toimintakokonaisuuden lopuksi opiskelija tallentaa työssäoppimisyrityksen esittelyn ja itsearvioinnin portfolioonsa.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi