Tutkinnon osan arviointi

Juomien myynnin ja tarjoilun OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksista voidaan ennakkoon tunnustaa aikaisemmin hankittu osaaminen AHOT-menettelyllä tai opiskelijan esittämillä todistuksilla.
Stadin ammattiopiston Ahot-prosessi
Muuta tietoa Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muualla osaamisen arvioinnilla.