Tutkinnon osan toimintokokonaisuudet

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

JUOMIEN VALMISTUS JA TARJOILU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Juomasekoitusten valmistus Opiskelija harjoittelee opettajan ohjauksessa oppilaitoksessa baarin työvälineiden käyttöä, puhdistamista ja työpisteen kunnostamista sekä omavalvontaa. Opiskelija oppii juomasekoitusryhmät sekä valmistaa tunnetuimpia juomasekoituksia.
Alkoholijuomien tuotetuntemus Oppimistehtävien ja luentojen avulla opiskelija oppii väkevät alkoholiryhmät, niiden käyttötavat sekä tunnetuimpia tuotemerkkejä ja niiden eroja. Opiskelija tutustuu opintokäynneillä erilaisiin juoma- ja seurusteluravintoloihin sekä juomien hinnoitteluperiaatteisiin.
Anniskelumääräysten noudattaminen Opiskelija kertaa alkoholilainsäädännön perusteet ja anniskelumääräykset.
Turvallisuus anniskeluravintolassa Opiskelija oppii tehtävien ja harjoitusten avulla tunnistamaan mahdollisia turvallisuusriskejä, joihin on syytä varautua anniskeluravintolassa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opiskelijan oppimista arvioidaan erikseen juomien tuotetuntemuksesta sekä juomasekoitusten valmistustavoista.

Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija itsearvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin portfolioonsa.

Toimintakokonaisuuden lopuksi käydään opettajan ja opiskelijan välinen oppimisen arviointikeskustelu. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä oppia ennen ammattiosaamisen näyttöä.

 

Muuta tietoa

ANNISKELUTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työvuorossa ja työyhteisössä toimiminen Työssäoppimisjaksolla opiskelija työskentelee työpaikkaohjaajan ohjauksessa anniskeluravintolan asiakaspalvelun työtehtävissä.
Asiakas- ja työtilojen kunnostaminen Opiskelija oppii valmistelemaan baarin työpisteen sekä ravintolan asiakastiloja myyntitilannetta varten.
Oman työn suunnittelu Opiskelija oppii suunnittelemaan työtään vaihtuvissa tilanteissa ja paineen alla.
Asiakaspalvelu anniskeluravintolassa Opiskelija suosittelee, myy ja valmistaa ja tarjoilee erilasia juomia. Opiskelija oppii aktiivista myyntityötä.
Juomien myynti, suosittelu, valmistus ja tarjoilu anniskelumääräyksiä noudattaen Opiskelija oppii huomioimaan tarjoilussa eri juomien tarjoilun erityispiirteet kuten oikeaoppiset lasit sekä juomien tarjoilulämpötilat. Opiskelija oppii käyttämään ja puhdistamaan baarin työvälineitä ja laitteita.
Mahdollisten turvallisuusriskien huomiointi anniskeluravintolassa Opiskelija osaa huomioida anniskelumääräykset ja ottaa turvallisuusriskit huomioon työssään.
Myynnin rekisteröinti ja asiakkaiden laskuttaminen Opiskelija rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opiskelijan oppimisen edistymistä arvioidaan ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan toimesta säännöllisesti.

Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään palautekeskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Keskustelussa arvioidaan opiskelijan valmius antaa ammattiosaamisen näyttö.

Toimintakokonaisuuden lopuksi opiskelija tallentaa työssäoppimisyrityksen esittelyn ja itsearvioinnin portfolioonsa.

 

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi