4.4.6 Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii työskentelemään palvelu- ja jakelukeittiön ruoanvalmistus- sekä asiakaspalvelutehtävissä. Hän oppii neuvomaan asiakkaita heidän yksilöllisten ravintoon ja ruokailuun liittyvien tarpeidensa toteuttamisessa.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

 • tekee tilauksia tuotantokeittiöön
 • vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita
 • kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä
 • neuvoo ja ohjaa tarvittaessa asiakkaiden ravitsemuskäyttäytymistä ja tapakulttuuria
 • laittaa ruoat esille
 • toimii asiakaspalvelussa
 • siistii ja järjestää toimintaympäristön
 • tekee astiahuollon tehtävät
 • noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
 • varmistaa asiakastyytyväisyyden.
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuonna
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä työssäoppimalla jakelu- tai palvelukeittiössä.

Lähiopetuksen opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia. Tutkinnon osan työssäoppiminen (10 osp) suoritetaan alan toimintaympäristössä. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan Portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja oppimistehtävien avulla saavuttaa riittävän osaamisen.

Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot tutuiksi (5 osp) opinnon voi korvata Suurkeittiön toiminnot tutuksi (5 osp) opinnolla.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli

 • suullinen esitys asiakasneuvonta (ikäryhmä/erityisruokavalio) + TiVi
 • kirjallinen työ (suurkeittiön erilaiset asiakasryhmät)
 • tuotetilauksen tekeminen
 • puhelinkäyttäytyminen tilausta tehdessä/li>

TiVi

 • esitysmateriaali asiakasneuvontaan

Yhteiskuntataidot

Muuta tietoa
Oppimistehtävä: kansalliset ravitsemussuositukset eri ikä- ja asiakasryhmillä, asiakasneuvonta.

Oppimistehtävä: yksilöllisyys erityisruokavalioasiakkailla, asiakasneuvonta

Oppimistehtävä: Jakelu- ja palvelukeittiön omavalvonnan ja hygienian erityispiirteet ja niiden vaikutukset asiakasturvallisuudelle. Ruokien pakkaaminen ja purkaminen jakelukeittiössä tapahtuvaa ruokailua varten.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija noudattaa turvallisuusohjeita ja. Hän työskentelee ergonomisesti ja omavalvonnan määräysten mukaisesti.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija työskentelee erilaisten ihmisten ja työryhmän jäsenenä. Hänen vuorovaikutuksensa on aktiivista ja tasavertaista.

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija toimii vastuullisesti
työtilanteissa ja muuntaa toimintaansa palautteen perusteella.

Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa työehtosopimuksen
mukaisia ja muita yhteisesti sovittuja ohjeita
ja sääntöjä. Opiskelija käyttäytyy hyvien käyttäytymistapojen mukaisesti ja noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita.

Yrittäjyys
Opiskelijalle muodostuu käsitys palvelu- ja jakelukeittiöiden tavasta tuottaa palveluita asiakkaille. Hän oppii tekemään ruokatilauksia erilaiset asiakasryhmät huomioiden kustannustehokkaasti, hävikin määrän minimoiden. Opiskelija sisäistää erityisruokavalioasiakkaiden yksilöllisten tarpeiden vaikutukset palveluprosessissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi