Tutkinnon osan arviointi

PALVELU- JA JAKELUKEITTIÖN TOIMINTOJEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Jakelu- tai palvelukeittiön asiakaspalvelutehtävissä toimiminen, tuotteiden vastaanotto, valmistus ja esille laitto sekä erityisruokavalioiden tunteminen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osan osasta voidaan ennakkoon tunnustaa aikaisemmin hankittu osaaminen AHOT menettelyllä tai opiskelijan esittämillä todistuksilla.
Stadin ammattiopiston Ahot-prosessi
Muuta tietoa Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Näitä täydentäviä osaamisen arviointeja ovat dokumentoidut oppimistehtävät Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot tutuiksi (5osp) opinnoista.

Mikäli opiskelija on opiskellut Suurkeittiön toiminnot tutuiksi (5 osp) tai vastaavat opinnot sekä työskennellyt osaamisen hankkimiseksi riittävän pitkän ajan jakelu-tai palvelukeittiössä, hänen osaamisensa voidaan tunnistaa ja opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.