Tutkinnon osan arviointi

TILAUS- JA JUHLARUOKIEN VALMISTUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset
Ammattiosaamisen näyttö Tilaus- ja juhlaruokien valmistaminen ja esille laitto tilausmääräysten mukaisesti.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osan osasta voidaan ennakkoon tunnustaa aikaisemmin hankittu osaaminen AHOT menettelyllä tai opiskelijan esittämillä todistuksilla.
Stadin ammattiopiston Ahot-prosessiin
Muuta tietoa Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.