5 Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammatillista osaamista ja antavat kaikille perustutkinnon suorittajille yleissivistävää ja elinikäisiin avaintaitoihin liittyvää osaamista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy pakollisia ja valinnaisia osaamistavotteita. Suuri osa yhteisistä opinnoista on integroitu ammatillisiin tutkinnon osiin. Ammatillisten ja yhteisten opintojen opetussisällöt ja -menetelmät muodostavat yhteisen kokonaisuuden ja tukevat toisiaan. Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla yhteisten tutkinnon osien opinnot ovat laajemmat kuin ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla.

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät neljä tutkinnon osaa:
5.1 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
5.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
5.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
5.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Peruskoulupohjaiset opiskelijat:

PAKOLLISET OSAAMISTAVOITTEET 19 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen  5 ops

VALINNAISET OSAAMISTAVOITTEET  PERUSPOLULLA 16 osp

Yhteisten tutkintojen osien valinnaisissa osaamistavoitteissa peruspoluille tarjotaan hotelli-, ravintola- ja cateringalan ammattitaitoa vahvistavia yhteisiä opintoja. Myös näitä peruspolun valintoja opiskelija voi muunnella HOPS:n kautta:

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

Ruotsi: Valinnainen 2 osp: Ruotsin kielen osaaminen korostuu pääkaupunkiseudulla Hotelli-, ravintola- ja cateringala asiakaspalvelutilanteissa.

Englanti: Valinnainen 1 osp: Hotelli-, ravintola- ja cateringala on kansainvälinen ala, jolla englannin kielen hallinta on välttämätöntä.

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

Matematiikka 1 osp: Muun muassa reseptien muunnokset, annoskorttilaskenta sekä juomien annossuhteiden laskenta edellyttää matematiikan perutaitojen hyvää hallintaa.

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 2 osp: Työympäristö on vahvasti digitalisoitunut. Opiskelijan tulee kehittyä tieto- ja viestintätekniikan osaajaksi, joka pystyy myös itsenäisesti päivittämään osaamistaan.

YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN

Työelämätaidot 1 osp:Muuttuva työelämä vaatii kykyä mukautua uusiin tilanteisiin.

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp:Ergonomia ja liikunnallinen elämäntapa ovat osa ammattilaisuutta.

SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN OSAAMINEN

Taide ja kulttuuri 2 osp: Suomalaisen taiteen ja kulttuurin tunteminen sekä erilaisten ilmaisukeinojen tuntemus ja hallinta ovat osa matkailualan asiakaspalvelijan ammattitaitoa.

Kulttuurien tuntemus 2 osp: Eri kulttuurien ymmärtäminen lisää kykyä laajakatseiseen ja suvaitsevaiseen kohtaamiseen.

Psykologia 1 osp: Hotelli-, ravintola- ja cateringalan asiakaspalvelussa ihmisten välinen toiminta on avain onnistuneeseen asiakaspalvelukokemukseen.

Ympäristöosaaminen 1 osp: Hotelli-, ravintola- ja cateringalan koulutuksessa ympäristöarvot ovat tärkeä osa toimintaa. Tietoisuus oman alan ympäristövaikutuksista on tärkeää kaikille alalla työskenteleville.

Ranska 1 osp: Ranskan kielistä termistöä käytetään klasisessa gastronomiassa. Sen ymmärtämisestä on hyötyä erilaisissa hotelli-, ravintola- ja cateringalan tehtävissä ja tilanteissa.

Ylioppilaspohjaiset opiskelijat:

PAKOLLISET OSAAMISTAVOITTEET 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 1 osp:
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen  2 ops:
Työelämätaidot (1 osp)
Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)