Pakolliset osaamistavoitteet

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, PAKOLLISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija opettelee hotelli-, ravintola- ja cateringalan keskeisimpiä käsitteitä: perus raaka-aineita, ruokalajeja, valmistustapoja, työympäristöä ja työvälineitä. Hän harjoittelee suomen- ja ruotsinkielisten ruokalistojen ja reseptien tulkitsemista sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija opettelee ja käyttää kohteliasta asiakaspalvelukieltä alan toimintaympäristöissä.
Kielet ja kulttuuri Opiskelija keskustelee opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan työssaoppimisen yhteydessä ruotsin kielen merkityksestä hotelli-, ravintola- ja cateringalan työtehtävissä
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa oppimistaan monipuolisesti erilaisten oppimistehtävien, suullisten harjoitusten ja reseptikäännösharjoitusten avulla. Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään ruotsin kielen merkityksen hotelli-, ravintola- ja cateringalan työtehtävissä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa toisella kotimaisella kielellä.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia ja kirjallisia valmiuksia toimia hotelli-, ravintola- ja cateringalan työtehtävissä toisella kotimaisella kielellä suullisten ja kirjallisten harjoitusten perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan sanaston hallintaa, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoja sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuutta.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa