Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, VALINNAINEN (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Englannin kieli ja kulttuuri
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee keskustelua erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa.
Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija syventää kielellisen ja kulttuurin identiteetin merkityksen ymmärtämistä monimuotoisessa yhteiskunnassa
Kielen oppimisen kehittäminen Opiskelija osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan englanti
Aktiivisena kansalaisena toimiminen vieraskielisissä yhteyksissä Opiskelija käyttää vierasta kieltä kommunikoinnikoidessaan suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija ymmärtää kielitaidon merkityksen kansainvälisessä työelämässä
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee keskustelua erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija syventää englanninkielistä ruoka-ja juomalistatietouttaan ja oppii esittelemään ruoka- ja/tai juomalistan asiakkaalle englannin kielellä. Opiskelija kertoo englanniksi työtehtävistään. Hän harjoittelee suullista viestintää ja suullisten ohjeiden ymmärtämistä erilaisissa hotelli-, ravintola- ja cateringalan toimintaympäristöissä.

 

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan osaamistaan ja kehittämään ja käyttämään vierasta kieltä ja kulttuurisia käytäntöjä myös vaativammissa hotelli-, ravintola- ja cateringalan työtehtävissä ja arkielämän tilanteissa.

Opiskelija laatii vaadittuja englanninkielisiä dokumentteja ja keskustelee niistä.

Osaamisen arviointi Opettaja antaa opiskelijalle jatkuvaa arviointipalautetta osaamisesta ja sen kehittymisestä.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Opinnot ovat osa ammattiaineita tai/ja ne voi suorittaa työssäoppimalla kansainvälisessä työympäristössä.