Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLISET (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan matematiikan perustiedot ja -taidot
Peruslaskutoimituksien toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Opiskelija harjoittelee erilaisten peruslaskutoimitusten, lukujen (desimaali-, murto- ja prosenttilukujen) ja mittayksiköiden muunnoksia ja niiden soveltamista hotelli-, ravintola- ja cateringalaan liittyvissä työtehtävissä, kuten hinnoittelu ja ruokaohjeiden suurentaminen ja pienentäminen sekä hävikkeihin liittyvät peruslaskutoimitukset. Opiskelija oppii muuntamaan mittayksiköt järkeviksi.
Matemaattisten tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija arvioi laskelmiensa oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertailemalla laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään monipuolisesti laskinta hotelli-, ravintola- ja cateringalaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Prosenttilaskujen sovellukset hotelli-, ravintola- ja cateringalalla
Prosenttilaskujen toteuttaminen Opiskelija harjoittelee esimerkiksi maustemäärien laskemista mausteprosenttien mukaan, pitoisuuteen liittyviä prosenttilaskuja sekä ruoka-ainehävikkeihin liittyviä prosenttilaskuja.
Matemaattisten tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija arvioi laskelmiensa oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertailemalla laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään monipuolisesti laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä hotelli-, ravintola- ja cateringalaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan matemaattisten ongelmien ratkaiseminen
Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen Opiskelija hyödyntää matemaattisia mentelmiä hotelli-, ravintola- ja cateringalan liittyvien työtehtävien matemaattisten ongelmien ratkaisuissa.
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, geometrian soveltaminen Opiskelija harjoittelee pinta-ala- ja tilavuuslaskutoimitusten laskemista käytännön työtehtävien ongelmien kautta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ravintolasalitilan asiakaspaikkamäärien mitoitusharjoitukset.
Matemaattisten tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija arvioi laskelmiensa oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertailemalla laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään monipuolisesti laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä hotelli-, ravintola- ja cateringalaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan vaatetusalalla tarvittavaa matematiikan osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.
Opettaja arvioi opiskelijan matemaattista osaamista opiskelijan oppimistehtävissä. Tehtävät voivat olla laskuja, soveltavia laskutehtäviä tai mittaustehtäviä.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa Suoritetaan ensimmäisenä, toisena ja/tai kolmantena vuotena.