4.1.1 Ihon hoito 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen ihon hoitoja. Opiskelija suunnittelee hoitotyön ja toteuttaa sen käyttäen apunaan tietoja anatomiasta, fysiologiasta, ihotaudeista ja tuotetietoudesta.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

 • tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen ihon hoitoja käyttäen apuna tietoja ihon rakenteesta ja toiminnasta, ihomuutoksista, ihotaudeista, tuki- ja liikuntaelimistön normaalista rakenteesta sekä elimistön toiminnasta
 • tehdä asiakkaan kasvoille, kaulalle ja rinnan yläosalle alkupuhdistuksen, kuorinnan, ihon lämmityksen, epäpuhtauksien poiston, ihon desinfioinnin, klassisen hieronnan ja naamion
 • poistaa iholta komedoja, pusteleita ja miliumeja
 • kertoa erilaisista kasvojen ihon hoitosarjoista ja tehdä kasvohoitoja vähintään kahdella hoitosarjalla
 • tehdä asiakkaille jalka- ja käsihoitoja, kuten hoitaa kynsiä ja kynsinauhoja, poistaa ihosta sarveistumia ja känsiä veitsellä, hoitaa maseraatiota ja pykimiä, tehdä klassisen hieronnan, lakata ja koristella kynnet
 • kertoa erilaisista käsien ja jalkojen ihon hoitosarjoista ja tehdä hoitoja vähintään kahdella käsien ja kahdella jalkojen hoitoon käytettävällä hoitosarjalla
 • tunnistaa vartalolle tyypilliset ihomuutokset kuten kosmeettisen selluliitin, rasvakertymät ja venymäjäljet
 • tehdä asiakkaan vartalolle kuivaharjauksen ja klassisen hieronnan
 • käyttää klassisen hieronnan perusotteita ja soveltaa niitä kehon eri alueille
 • kertoa erilaisista vartalon ihon hoitosarjoista ja tehdä vartalohoitoja vähintään kahdella hoitosarjalla
 • käyttää tietoa ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden merkityksestä koko elimistölle
 • tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutusmahdollisuuden ihoon
 • tunnistaa yleisimmät ihoa allergisoivat ainesosat
 • ohjata asiakasta ihon hoidossa sekä myydä asiakkaalle ihon hoitoja ja ihonhoitotuotteita
 • hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
 • hyödyntää kauneudenhoidon historiaa ja perinteitä sekä seurata alan kehitystä
 • ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
 • edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
 • arvioida työtään ja sen tuloksia
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna ja/ tai 1. ja 2. vuonna
Peruspolku A
Peruspolku B
KV-polku
Taitaja- polku

Linkki ajoituskaavioihin

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan osittain oppilaitoksessa lähiopetustunneilla, pääasiallisesti asiakaspalvelussa Työtaidot opitaan sekä parityöskentelyn avulla että omille malleille ja asiakkaille toteutettuna.

Työnperustana olevan tiedonhallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 12 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli 2osp
Matematiikka 1osp
Fysikka ja kemia 1osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toimimaan erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedonhankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen.
Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

Yrittäjyys
Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työntekemiseen. Hän osoittaa ahkeruutta ja sitkeyttä ihon hoidon opiskelussa. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot yhteistyössä opettajien, toisten opiskelijoiden ja asiakkaiden kanssa.