Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

KASVOHOITO (1/4)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakasanalyysi ja hoitosuunnitelma

Kasvohoito hoitotapahtumana

Klassinen kasvohieronta

Yleisimmät ihotaudit

Anatomia ja fysiologia

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus, yhteistyö ja ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Opiskelija laatii asiakkaan tarpeet huomioon ottavan kasvohoidon asiakasanalyysin. Hän huomioi laatiessaan asiakasanalyysia asiakkaan ihotyypin ja ihomuutokset.

Opiskelija valitsee asiakkaalle soveltuvat hoitomenetelmät ja hoitotuotteet sekä ottaa huomioon tuotevalinnoissa asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet.

Opiskelija huomioi toteuttaessaan kasvohoitoa ihon rakenteen, tehtävät ja toiminnan sekä tunnistaa kasvojen luut ja lihakset, niiden sijainnin sekä kulkusuunnat. Opiskelija toteuttaa kasvohoidon kasvojen-, kaulan ja rintakehän yläosan alueelle käyttämällä sopivia työvälineitä, hoitolaitteita, -tuotteita ja -menetelmiä.

Opiskelija tekee asiakkaalle alkupuhdistuksen, ihoanalyysin, höyrytyksen, kuorinnan, mekaanisen ihonpuhdistuksen ja ihon desinfioinnin, klassisen kasvohieronnan, naamion sekä levittää asiakkaalle hoidon päätteeksi hoitovoiteet. Hän poistaa iholta komedoja, pusteleita ja miliumeja. Opiskelija palvelee ja ohjaa asiakasta ystävällisesti ja monipuolisesti ihonhoidossa sekä ohjaa asiakkaan seuraavaan hoitoon.

Opiskelija hyödyntää tietämystään aseptiikasta ja mikrobiologiasta. Hän huolehtii työympäristönsä puhtaudesta ja hygieniasta sekä noudattaa hoidoissaan aseptisia toimintaperiaatteita.

Opiskelija toimii työympäristössään kauneudenhoitoalan turvallisuus- ja terveysnäkökohdat huomioiden, kestävää kehitystä noudattaen sekä ympäristönäkökulmat huomioon ottaen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Lähiopetustunneilla opettaja ohjaa opiskelijaa kasvohoidon työtaidoissa: tekemään alkupuhdistuksen, ihoanalyysin, kuorinnan, mekaanisen puhdistuksen, ihon desinfioinnin, klassisen kasvohieronnan, naamion ja käyttämään kasvohoidon perushoitolaitteita sekä valitsemaan sopivat hoitotuotteet asiakkaan mukaan.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään. Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama kasvohoitokokonaisuus asiakkaalle.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

VARTALONHOITO  (2/4)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakasanalyysi ja hoitosuunnitelma

Vartalonhoito hoitotapahtumana

Klassinen vartalohieronta

Yleisimmät ihotaudit

Anatomia ja fysiologia

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus, yhteistyö ja ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Opiskelija laatii asiakkaan tarpeet huomioon ottavan vartalohoidon asiakasanalyysin. Laatiessaan asiakasanalyysia hän tunnistaa vartalolle tyypilliset ihomuutokset kuten kosmeettisen selluliitin, rasvakertymät ja venymäjäljet.

Opiskelija valitsee asiakkaalleen soveltuvan hoitomenetelmän ja hoitotuotteet huomioiden hoidon vasta-aiheet. Tuotevalinnoissaan hän ottaa huomioon asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon.

Opiskelija huomioi toteuttaessaan vartalohoitoa sekä ihon että elimistön rakenteen, tehtävät ja toiminnan. Hän hyödyntää tietämystään soluista, kudoksista, elimistä ja elinjärjestelmistä. Opiskelija tunnistaa vartalon luut ja lihakset, niiden sijainnin sekä kulkusuunnat. Hän toteuttaa vartalohoidon käyttämällä sopivia työvälineitä, hoitotuotteita ja -menetelmiä.

Opiskelija tekee asiakkaalle vartaloanalyysin, kuivaharjauksen ja klassisen vartalohieronnan sekä levittää asiakkaalle hoidon päätteeksi hoitovoiteet. Hän palvelee ja ohjaa asiakasta ystävällisesti ja monipuolisesti vartalohoidossa sekä ohjaa asiakkaan seuraavaan hoitoon.

Opiskelija hyödyntää tietämystään aseptiikasta ja mikrobiologiasta. Hän huolehtii työympäristönsä puhtaudesta ja hygieniasta sekä noudattaa hoidoissaan aseptisia toimintaperiaatteita.

Opiskelija toimii työympäristössään kauneudenhoitoalan turvallisuus- ja terveysnäkökohdat huomioiden, kestävää kehitystä noudattaen sekä ympäristönäkökulmat huomioon ottaen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Lähiopetustunneilla opettaja ohjaa opiskelijaa vartalohoidon työtaidoissa: tekemään vartaloanalyysin, vartalon kuivaharjauksen ja klassisen vartalohieronnan sekä valitsemaan asiakkaalle sopivat hoitotuotteet.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa.

Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään. Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä sekä tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama vartalohoitokokonaisuus asiakkaalle.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

JALKAHOITO (3/4)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakasanalyysi ja hoitosuunnitelma

Jalkahoito hoitotapahtumana
Klassinen jalkahieronta

Yleisimmät ihotaudit

Anatomia ja fysiologia

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus, yhteistyö ja ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Opiskelija tutustuu Suomen matkailun historiaan ja siihen miten historia on vaikuttanut matkailun kehitykseen. Opiskelija vierailee Hotelli- ja ravintola-alan museossa.
Suurimmat matkailualueet ja niiden veto- ja työntövoimatekijät sekä haasteet Opiskelija perehtyy Suomen suuripiin matkailualueisiin ja ymmärtää alueiden veto- ja työvoimatekijät sekä haasteet ja vuodenajan vaikutuksen matkailualueiden kysyntään.
Paikallisten matkailukohteiden tuntemus Opiskelija perehtyy pääkaupunkiseudun matkailukohteisiin sekä ymmärtää Helsingin matkailun vetovoimatekijät ja erityispiirteet.
Venäjän kieli Opiskelija opiskelee venäjän kielen perusteita ja harjoittelee venäjän kielisen asiakkaan kohtaamista asiakaspalvelutehtävissä
Matkailutapahtuman toteutus Opiskelija laatii asiakkaan tarpeet huomioon ottavan jalkahoidon asiakasanalyysin. Laatiessaan analyysia hän huomioi asiakkaan mahdolliset jalan rakenne-, iho- ja kynsimuutokset.

Opiskelija toteuttaa jalkahoidon käyttämällä asiakkaalle soveltuvia työvälineitä, hoitotuotteita ja -menetelmiä. Hän huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä jalkahoidon vasta-aiheet. Tuotevalinnoissaan hän ottaa huomioon asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset.

Opiskelija tunnistaa alaraajan luut ja lihakset, niiden sijainnin sekä kulkusuunnat.

Opiskelija valmistaa asiakkaalle jalkakylvyn, tekee jalka-analyysin, poistaa veitsellä ihosta sarveistumia ja känsiä, raspaa jalat sekä hoitaa maseraatioita ja pykimiä. Hän hoitaa asiakkaan kynsiä ja kynsinauhoja sekä lakkaa kynnet. Opiskelija tekee klassisen jalkahieronnan ja viimeistelee jalkahoidon. Hän palvelee ja ohjaa asiakasta ystävällisesti ja monipuolisesti jalkahoidossa sekä ohjaa asiakkaan seuraavaan hoitoon.

Opiskelija hyödyntää tietämystään aseptiikasta ja mikrobiologiasta. Hän huolehtii työympäristönsä puhtaudesta ja hygieniasta sekä noudattaa hoidoissaan aseptisia toimintaperiaatteita.

Opiskelija toimii työympäristössään kauneudenhoitoalan turvallisuus- ja terveysnäkökohdat huomioiden, kestävää kehitystä noudattaen sekä ympäristönäkökulmat huomioon ottaen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Lähiopetustunneilla opettaja ohjaa opiskelijaa jalkahoidon työtaidoissa: valmistamaan jalkakylvyn, tekemään jalka-analyysin, poistamaan veitsellä ihosta sarveistumia ja känsiä, raspaamaan jalat, hoitamaan maseraatioita ja pykimiä, hoitamaan kynsiä ja kynsinauhoja, lakkaamaan kynnet, tekemään jalkahieronnan sekä valitsemaan asiakkaalle sopivat hoitotuotteet.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa.

Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.
Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama jalkahoitokokonaisuus asiakkaalle.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa

KÄSIHOITO (4/4)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakasanalyysi ja hoitosuunnitelma

Käsihoito hoitotapahtumana

Klassinen käsihieronta

Yleisimmät ihotaudit

Anatomia ja fysiologia

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus, yhteistyö ja ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Opiskelija laatii asiakkaan tarpeet huomioon ottavan käsihoidon asiakasanalyysin. Laatiessaan analyysia hän huomioi asiakkaan mahdolliset käden iho- ja kynsimuutokset.

Opiskelija toteuttaa käsihoidon käyttämällä asiakkaalle soveltuvia työvälineitä, hoitotuotteita ja -menetelmiä. Hän huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä käsihoidon vasta-aiheet. Tuotevalinnoissaan hän ottaa huomioon asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset.

Opiskelija tunnistaa yläraajan luut ja lihakset, niiden sijainnin sekä kulkusuunnat.

Opiskelija tekee asiakkaalle käsianalyysin, hoitaa kynsiä ja kynsinauhoja, tekee käsihieronnan sekä lakkaa ja koristelee kynnet. Hän palvelee ja ohjaa asiakasta ystävällisesti ja monipuolisesti käsihoidossa sekä ohjaa asiakkaan seuraavaan hoitoon.

Opiskelija hyödyntää tietämystään aseptiikasta ja mikrobiologiasta. Hän huolehtii työympäristönsä puhtaudesta ja hygieniasta sekä noudattaa hoidoissaan aseptisia toimintaperiaatteita.

Opiskelija toimii työympäristössään kauneudenhoitoalan turvallisuus- ja terveysnäkökohdat huomioiden, kestävää kehitystä noudattaen sekä ympäristönäkökulmat huomioon ottaen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Lähiopetustunneilla opettaja ohjaa opiskelijaa käsihoidon työtaidoissa: tekemään asiakkaalle käsianalyysin, hoitamaan kynsiä ja kynsinauhoja, tekemään käsihieronnan, lakkaamaan ja koristelemaan kynnet. sekä valitsemaan asiakkaalle sopivat hoitotuotteet.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa.

Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään. Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama käsihoitokokonaisuus asiakkaalle.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa