4.1.3 Täydentävät ihon hoidot 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään asiakkaalle hoitolaitteita apunaan käyttäen kiinteyttäviä, tasapainottavia ja kudosten toimintaa parantavia kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen täydentäviä ihon hoitoja. Opiskelija suunnittelee hoitotyön ja toteuttaa sen käyttäen apunaan tietoja anatomiasta, fysiologiasta, ihotaudeista ja tuotetietoudesta.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija osaa

 • tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen täydentäviä ihon hoitoja/li>
 • hyödyntää hoidoissa anatomian ja fysiologian tietoperustaa/li>
 • tehdä asiakkaalle hoitoja laitteilla, kuten esimerkiksi imeyttää hoitoaineita ihoon, kiinteyttää ihoa ja lihaksia sekä tasapainottaa ja parantaa kudosten toimintoja/li>
 • kertoa käyttämiensä laitteiden toimintaperiaatteet/li>
 • tehdä laitehoitoja kasvoille ja vartalolle vähintään kolmella eri tavoin vaikuttavalla laitteella/li>
 • kertoa erilaisista kasvojen ihon hoitosarjoista ja tehdä kasvojen ihon erikoishoitoja vähintään kolmella hoitosarjalla sekä ottaa huomioon kasvojen ihon eri alueiden tarpeet, kuten suun- ja silmänympärysihon sekä kaulan ihon/li>
 • tehdä erilaisia kasvojen ihon täydentäviä hoitoja, esimerkiksi couperosaiholle, ikääntyvälle iholle ja pigmenttihäiriöihin/li>
 • kertoa erilaisista vartalon ihon hoitosarjoista ja tehdä vartalon hoitoja kehon eri alueille, kuten rinnoille, reisille, vatsalle, pakaroille ja selälle, vähintään kahdella hoitosarjalla/li>
 • tehdä vartalolle kuorinta- ja pakkaushoitoja/li>
 • tehdä käsille ja jaloille kuorinta- ja pakkaushoitoja sekä käyttää tarvittaessa hoidossa apuna poraa/li>
 • poistaa ihokarvoja kasvoilta ja vartalolta käyttötavaltaan kahdella toisistaan poikkeavalla ammattimaisella tuotteeseen perustuvalla karvanpoistomenetelmällä ja ajaa tarvittaessa parran/li>
 • tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutuksen ihoon/li>
 • ohjata asiakasta ihon itsehoidossa sekä myydä asiakkaalle täydentäviä ihon hoidon palveluita ja ihonhoitotuotteita/li>
 • hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea/li>
 • ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta/li>
 • edistää toiminnallaan kestävää kehitystä/li>
 • arvioida työtään ja sen tuloksia/li>
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna ja 2. vuonna
Peruspolku A
Peruspolku B
KV-polku
Taitaja- polku

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.
Työtaidot opitaan parityöskentelyn avulla, omille malleille ja asiakkaille toteutettuna jossa taitojen syventäminen korostuu.

Työnperustana olevan tiedonhallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli
Työelämätaidot
Yrittäjyys ja yritystoiminta
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedonhankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuulisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen. työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työskentely ergonomisesti.

 Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työntekemiseen. Hän osoittaa ahkeruutta ja sitkeyttä täydentävien ihon hoidon opiskelussa. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot yhteistyössä opettajien, toisten opiskelijoiden ja asiakkaiden kanssa..