Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

KASVOJEN TÄYDENTÄVÄT IHON HOIDOT (1/4)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hoitosuunnitelma

Ihotyypin ja ihomuutosten tunnistaminen

Anatomian ja fysiologian tietoperustan tunnistaminen

Opiskelija laatii asiakkaan tarpeet huomioon ottavan kasvohoidon asiakasanalyysin ja toteuttaa asiakkaalle kasvojen täydentäviä ihonhoitoja: couperosa iholle, ikääntyvälle iholle ja ihon pigmenttihäiriöihin, vähintään kolmella eri kasvojen ihon hoitosarjalla. Hän huomioi laatiessaan asiakasanalyysia asiakkaan ihotyypin ja ihomuutokset.

Opiskelija huomioi toteuttaessaan kasvojen täydentäviä hoitoja ihon rakenteen, tehtävät ja toiminnan sekä tunnistaa kasvojen luut ja lihakset, niiden sijainnin sekä kulkusuunnat. Opiskelija toteuttaa kasvojen erikoishoidon kasvojen-, kaulan ja rintakehän yläosan alueelle sekä huomioi hoidossaan suun, silmänympärysihon ja kaulan ihon alueet.

Tuotetietous ja kosmeettisten aineosien tunnistaminen

Sähkön peruskäsitteet ja hoitovirtamuodot

Hoito aiheiden ja vasta-aiheiden tunnistaminen

Käsien täydentävä ihon hoito/SPA- käsihoito

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija valitsee asiakkaalle soveltuvat hoitomenetelmät ja hoitotuotteet. Hän käyttää apunaan hoitolaitteita, joiden avulla voidaan imeyttää hoitoaineita ihoon, kiinteyttää ihoa ja lihaksia sekä tasapainottaa ja parantaa kudosten toimintoja.

Opiskelija huomioi tuotevalinnoissa asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet.

Opiskelija tekee asiakkaalle täydentävän kasvohoidon yhteydessä tai erikseen kuorinta- ja pakkaushoidon käsille.

Hän palvelee ja ohjaa asiakasta ystävällisesti ja monipuolisesti ihonhoidossa sekä ohjaa asiakkaan seuraavaan hoitoon.

Opiskelija huolehtii työympäristönsä puhtaudesta ja hygieniasta sekä noudattaa hoidoissaan aseptisia toimintaperiaatteita.

Opiskelija toimii työympäristössään kauneudenhoitoalan turvallisuus- ja terveysnäkökohdat huomioiden, kestävää kehitystä noudattaen sekä ympäristönäkökulmat huomioon ottaen.

Kokoustarjoilujen hoitaminen Opiskelija oppii toimimaan erilaisissa tilaisuuksissa ja oppii huomioimaan niiden erityispiirteet. Opiskelija oppii noutopöydän rakentamisen ja liinoittamisen ja mitä on huomioitava, kun ruoka on tarjolla noutopöydässä.

Opiskelija oppii kokouskahvitusten hoitamista eri tavoilla ja tarjoilutapojen hallintaa oppimistehtävillä ja harjoitustöillä sekä erilaisissa asiakastilaisuuksissa. Opiskelija oppii erityisruokavalioiden huomioimisen kokousruokailuissa erilaisten oppimistehtävien avulla

Turvallisuusohjeet Opiskelija oppii alan turvallisuusasioita opettajan johdolla sekä tutustumiskäynnillä alan yritykseen.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan portfolioonsa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään kasvojen täydentävän ihon hoidon työtaidoissa: erikoiskasvohoidon kolmella eri tavoin vaikuttavalla hoitolaitteella sekä kolmella eri erikoishoitosarjalla kasvojen ihon eri alueille, kuten suun- ja silmänympärysihon sekä kaulan ihon alueelle sekä tekemään erilaisia kasvojen ihon täydentäviä hoitoja, couperosaiholle, ikääntyvälle iholle ja ihon pigmenttihäiriöihin.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja ohjaa opiskelijaa kasvojen täydentävän ihon hoidon työtaidoissa tekemää: erikoiskasvohoidon kolmella eri tavoin vaikuttavalla hoitolaitteella sekä kolmella eri erikoishoitosarjalla kasvojen ihon eri alueille, kuten suun- ja silmänympärysihon sekä kaulan ihon alueelle sekä tekemään erilaisia kasvojen ihon täydentäviä hoitoja, couperosaiholle, ikääntyvälle iholle ja ihon pigmenttihäiriöihin.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Yksi opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama kasvojen täydentävä ihonhoidonkokonaisuus asiakkaalle, joka sisältää kasvojen täydentävän ihon hoitolaitteen sekä erikoishoitotuotesarjan. Opiskelija tekee käsien kuorinta- ja pakkaushoidon kasvojen täydentävän ihonhoidon taitonäytteen yhteydessä tai erikseen omana työnään.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

VARTALON TÄYDENTÄVÄT IHON HOIDOT (2/4)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hoitosuunnitelma

Ihon- ja kehon muutosten tunnistaminen

Opiskelija laatii asiakkaan tarpeet huomioon ottavan vartalonhoidon asiakasanalyysin ja toteuttaa asiakkaalle vartalon täydentäviä ihonhoitoja kehon eri alueille: rinnoille, reisille, vatsalle, pakaroille ja selälle kahdella eri vartalon täydentävän ihon hoidon hoitosarjalla.

Opiskelija huomioi toteuttaessaan vartalon täydentäviä hoitoja vartalolle tyypilliset ihomuutokset kuten kosmeettisen selluliitin, rasvakertymät ja venymäjäljet sekä tunnistaa vartalon luut ja lihakset, niiden sijainnin sekä kulkusuunnat.

Anatomian ja fysiologian tietoperustan tunnistaminen Hän hyödyntää hoidoissa tietoaan ihon ja elimistön rakenteesta, toiminnasta ja tehtävistä sekä perustelee asiakkaalle valintojaan.
Tuotetietous ja kosmeettisten aineosien tunnistaminen

Sähkön peruskäsitteet ja hoitovirtamuodot

Opiskelija valitsee asiakkaalle soveltuvat hoitomenetelmät ja hoitotuotteet. Hän käyttää apunaan hoitolaitteita, joiden avulla voidaan imeyttää hoitoaineita ihoon, kiinteyttää ihoa ja lihaksia sekä tasapainottaa ja parantaa kudosten toimintoja.

Opiskelija tietää sähkön peruskäsitteet ja ymmärtää tasa- ja vaihtovirtojen vaikutukset ihoon ja elimistöön sekä perustelee hoitovirtamuotojen käyttöä hoidoissa. Opiskelija tekee asiakkaalle vartalon täydentäviä ihonhoitoja kolmella eri tavoin vaikuttavalla hoitolaitteella. Hän ottaa hoitoja tehdessään huomioon käyttämiensä hoitolaitteiden toimintaperiaatteet, hyödyntää niitä monipuolisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja perustelee laitevalintoja.

Hoito aiheiden ja vasta-aiheiden tunnistaminen Opiskelija huomioi laatiessaan asiakasanalyysia täydentävän vartalonhoidon aiheet ja vasta-aiheet, ottaa asiantuntevasti ja perustellen huomioon ihomuutokset ja niiden aiheuttamat rajoitukset hoidossa sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa muulle asiantuntijalle.
Jalkojen täydentävä ihon hoito/SPA- jalkahoito Opiskelija tekee asiakkaalle täydentävän vartalonhoidon yhteydessä tai erikseen kuorinta- ja pakkaushoidon jaloille.
Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Hän palvelee ja ohjaa asiakasta ystävällisesti ja monipuolisesti ihonhoidossa sekä ohjaa asiakkaan seuraavaan hoitoon.

Opiskelija huolehtii työympäristönsä puhtaudesta ja hygieniasta sekä noudattaa hoidoissaan aseptisia toimintaperiaatteita.

Opiskelija toimii työympäristössään kauneudenhoitoalan turvallisuus- ja terveysnäkökohdat huomioiden, kestävää kehitystä noudattaen sekä ympäristönäkökulmat huomioon ottaen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään vartalon täydentävän ihon hoidon työtaidoissa: täydentäviä vartalon hoitoja kolmella eri tavoin vaikuttavalla hoitolaitteella sekä kahdella eri erikoishoitosarjalla kehon ihon eri alueille, kuten rinnoille, reisille, vatsalle, pakaroille ja selälle kahdella eri vartalon hoitosarjalla.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Yksi opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama vartalon täydentävä ihonhoidonkokonaisuus asiakkaalle, joka sisältää vartalon täydentävän ihon hoitolaitteen sekä vartalopakkauksen. Opiskelija tekee jalkojen kuorinta- ja pakkaushoidon vartalon täydentävän ihonhoidon taitonäytteen yhteydessä tai erikseen omana työnään.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista

IHOKARVOJEN POISTO (3/4)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hoitosuunnitelma

Ihotyypin ja ihomuutosten tunnistaminen

Anatomian ja fysiologian tietoperustan tunnistaminen

Tuotetietous ja kosmeettisten aineosien tunnistaminen

Opiskelija laatii asiakkaan tarpeet huomioon ottavan karvojen poiston hoitosuunnitelman ja toteuttaa ihokarvojen poiston kasvoilta ja vartalolta. Hän hyödyntää hoidossa tietoaan ihon ja elimistön rakenteesta, toiminnasta ja tehtävistä sekä perustelee asiakkaalle valintojaan.

Opiskelija huomioi käyttämiensä karvanpoistomenetelmien toimintaperiaatteet, hyödyntää niitä monipuolisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja perustelee valintojaan.

Opiskelija tekee karvanpistokäsittelyjä käyttötavaltaan kahdella toisistaan poikkeavalla ammattimaisella tuotteeseen perustuvalla karvanpoistomenetelmällä ja ajaa tarvittaessa parran.

Opiskelija huomioi laatiessaan karvan poiston aiheet ja vasta-aiheet, ottaa asiantuntevasti ja perustellen huomioon ihomuutokset ja niiden aiheuttamat rajoitukset hoidossa, sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa muulle asiantuntijalle.

Hoito aiheiden ja vasta-aiheiden tunnistaminen Hän palvelee ja ohjaa asiakasta ystävällisesti ja monipuolisesti ihonhoidossa sekä ohjaa asiakkaan seuraavaan hoitoon.
Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija huolehtii työympäristönsä puhtaudesta ja hygieniasta sekä noudattaa hoidoissaan aseptisia toimintaperiaatteita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ihokarvojen poistoon kasvoilta ja vartalolta käyttötavaltaan kahdella toisistaan poikkeavalla ammattimaisella tuotteeseen perustuvalla karvanpoistomenetelmällä ja ohjaa opiskelijaa ajamaan tarvittaessa asiakkaan parran.
Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäyte:

Opiskelijan itsenäisesti asiakkaalle suunnittelema ja toteuttama ihokarvojen poisto.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista

TÄYDENTÄVÄN IHON HOIDON TYÖSSÄOPPIMINEN (4/4)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Täydentävät kasvo-, vartalo-, jalka- ja käsihoidot työelämässä

Ihokarvojen poisto työelämässä

Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus, yhteistyö ja ammattietiikka

Ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky
ja kestävä kehitys

Opiskelija toimii kauneushoitolassa, jossa hän suunnittelee ja toteuttaa asiakkaiden tarpeita ja toiveita huomioon ottavia täydentäviä kasvo-, vartalo-, jalka- ja käsihoitoja sekä ihokarvojen poistoja aidoissa työtilanteissa.

Opiskelija toteuttaa hoidot käyttämällä asiakkaalle soveltuvia työvälineitä, hoitotuotteita, -laitteita ja -menetelmiä. Hän hyödyntää hoidoissa tietojaan ihon ja elimistön rakenteesta, toiminnasta ja tehtävistä sekä sähköstä ja eri hoitovirtamuodoista. Opiskelija tunnistaa ihon ja kehon muutoksia sekä huomioi yleisimmät ihotaudit, niiden lääkehoidon ja hoitojen vasta-aiheet. Tuotevalinnoissaan opiskelija ottaa huomioon asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset.

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan työelämässä. Hän palvelee ja ohjaa asiakkaita ystävällisesti ja monipuolisesti eri hoidoissa sekä ohjaa asiakkaan seuraavaan hoitoon.

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija syventää taitojaan työssäoppimalla kauneushoitolassa aidoissa työtilanteissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti että ohjatusti.

Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioon ottavien täydentävien kasvo-, vartalo-, jalka- ja käsihoitojen sekä ihokarvojen poiston suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työskentelyn aikana työpaikkaohjaaja ohjaa mm. työtekniikoissa, hoitolaite- ja tuotevalinnoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa.

Opiskelijan kanssa käydään työssäoppimiseen liittyvä tavoite- ja palautekeskustelu. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Työssäoppimisen aikana suoritetaan täydentävän ihonhoidon ammattiosaamisen näyttö.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista