4.1.2 Ehostus 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään asiakkaalle ehostuskokonaisuuksia arkeen, juhlaan ja kuvauksiin sekä tekemään ripsien- ja kulmien kestovärjäyksiä sekä niiden rakennekäsittelyjä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • tehdä ehostuksia arkeen, juhlaan ja kuvauksiin
 • tehdä ripsien ja kulmien rakennekäsittelyjä sekä erilaisia menetelmiä käyttäen ripsien pidennyksen ja tuuhennuksen
 • tehdä pohjameikin, silmä- ja huulimeikin ja kasvojen muodon varjostuksen ja korostuksen
 • peittää ehostuksella mustelmia, arpia, ihon värimuutoksia ja ihotautien aiheuttamia muutoksia
 • ottaa huomioon asiakkaan iän, kasvojen anatomisen rakenteen sekä ihon, hiusten ja silmien värin
 • ottaa huomioon asiakkaan ihotyypin, ihomuutokset sekä mahdolliset ihotaudit ja allergiat
 • tehdä ehostuksia kahdella ja kestovärjäyksiä yhdellä tuotesarjalla
 • käyttää apuna ehostuksen suunnittelussa väri-, muoto- ja tyyliopin perusteita
 • valita ehostukseen tarkoituksenmukaiset työvälineet ja käyttää niitä
 • huolehtia hygieniasta sekä puhdistaa, huoltaa ja desinfioida työvälineensä
 • ohjata asiakasta ehostuksessa sekä myydä asiakkaalle värjäys- ja ehostuspalveluita sekä ehostustuotteita
 • hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
 • ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
 • edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
 • arvioida työtään ja sen tuloksia
Kirijakso Opiskelijan siirtymistä kauneudenhoitoalan opintoihin tuetaan ja häntä autetaan kiinnittymään opintoihin.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna ja/ tai 1. ja 2. vuonna
Peruspolku A
Peruspolku B
KV-polku
Taitaja- polku

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.
Työtaidot opitaan parityöskentelyn avulla, omille malleille ja asiakkaille toteutettuna jossa taitojen syventäminen korostuu.

Työnperustana olevan tiedonhallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Taide- ja kulttuuri.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa.

Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista, hänellä on oltava mukanaan opetuksessa tarvittavat työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työntekemiseen. Hän osoittaa ahkeruutta ja sitkeyttä ehostuksen opiskelussa. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot yhteistyössä opettajien, toisten opiskelijoiden ja asiakkaiden kanssa.