Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

RIPSIEN JA KULMIEN KESTOVÄRJÄYS, KULMIEN MUOTOILU SEKÄ HOIDON JÄLKEINEN EHOSTUS (1/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ripsien- ja kulmien kestovärjäyksen, kulmien muotoilun sekä hoidon jälkeisen ehostuksen hoitosuunnitelman

Väri-, muoto- ja tyylioppi

Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet huomioon ottavat ripsien – ja kulmien kestovärjäykset, kulmakarvojen muotoilun hoidon yhteydessä ja itsenäisenä työtehtävänä sekä hoidon jälkeisen ehostuksen.

Opiskelija käyttää apunaan ehostuksen suunnittelussa väri-, muoto- ja tyyliopin perusteita.

Opiskelija valitsee asiakkaalle soveltuvat kestovärjäys- ja ehostustuotteet sekä ottaa huomioon tuotevalinnoissa asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet.

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan asiakaspalvelussa. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat kotihoitotuotteet ja ohjaa niiden käytössä.

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvaisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään ripsien – ja kulmien kestovärjäykset sekä kulmien muotoilun ja hoidon jälkeisen ehostuksen kasvohoidon tai muun hoidon yhteydessä sekä yksittäisenä hoitotapahtumana. Kestovärjäyksessä ja ehostuksessa huomioidaan väri-, muoto- ja tyylioppia, tuotetietous, kosmeettisten ainesosien tunnistaminen sekä kestovärjäyksen ja ehostuksen vasta-aiheet.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistava taitotehtävä:

Ripsien- ja kulmien kestovärjäys, kulmien muotoilu sekä hoidon jälkeinen ehostus.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa.

Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista, hänellä on oltava mukanaan opetuksessa tarvittavat työvälineet.

Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.
Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.
.

RIPSIEN JA KULMIEN RAKENNEKÄSITTELYT, RIPSIEN PIDENNYKSET JA TUUHENNUKSET (2/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ripsien – ja kulmien rakennekäsittelyn hoitosuunnitelma

Väri-, muoto- ja tyylioppi

Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet huomioon ottavat ripsien – ja kulmien rakennekäsittelyn.

Opiskelija valitsee asiakkaalle soveltuvat ripsien- ja kulmien rakennekäsittelytuotteet sekä ottaa huomioon tuotevalinnoissa asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet.

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan asiakaspalvelussa. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat kotihoitotuotteet ja ohjaa niiden käytössä.

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvaisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään ripsien – ja kulmien rakennekäsittelyn. Rakennekäsittelyssä huomioidaan väri-, muoto- ja tyylioppia, tuotetietous, kosmeettisten ainesosien tunnistaminen sekä käytettävien tuotteiden vasta-aiheet.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa.

Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.
Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Oppimisen varmistava taitotehtävä:

Ripsien rakennekäsittely.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa on keskeistä kyetä toiminaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa.

Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista. Opiskelijan tulee noudattaa annettuja ohjeita työasusta ja työjalkineista, hänellä on oltava mukanaan opetuksessa tarvittavat työvälineet. Opiskelijan ulkoinen olemus ja henkilökohtainen hygienia vastaavat asiakaspalvelun vaatimuksia.

Aiemmin opittujen taitojen ylläpitämiseksi, syventämiseksi ja työnopeuden kehittämiseksi, asiakaspalvelussa tehdään kaikkia opittuja töitä, myös muista tutkinnon osista.

Opiskelija hankkii tarvittaessa omia asiakkaita taitojen oppimiseksi tai näyttämiseksi.

PÄIVÄ-, JUHLA- JA KUVAUSMEIKKI (3/3)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Päivä-, juhla- ja kuvausmeikin hoitosuunnitelma

Väri-, muoto- ja tyylioppi

Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet huomioon ottavia päivä-, juhla- ja kuvausehostuksia. Hän huomioi laatiessaan ehostuksen hoitosuunnitelmaa asiakkaan ihotyypin ja ihomuutokset sekä peittää ehostuksella mustelmia, arpia, ihon värimuutoksia ja ihotautien aiheuttamia muutoksia.

Opiskelija valitsee asiakkaalle soveltuvat ehostustuotteet sekä ottaa huomioon tuotevalinnoissa asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet.

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan asiakaspalvelussa. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat kotihoitotuotteet ja ohjaa niiden käytössä.

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.