Tutkinnon osan arviointi

IHONHOIDON OHJAUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Asiakkaan tai asiakasryhmän ihonhoidon ohjaus, joka pitää sisällään tuotteiden esittelyn ja myynnin.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan tehty AHOT- menettely.

Tutkinnon osan AHOT- menettely

Muuta tietoa Osaamisen arvioinnissa käytetään ammattiosaamisen arvioinnin lisäksi muuta arviointia.