Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU VIITEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

IHON HOIDON OHJAUKSEN ASIAKASPALVELU (1/5)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakkaan ja asiakasryhmän ohjaaminen

Tuotteiden ja palvelujen esitteleminen

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet huomioon ottavia hoitokokonaisuuksia. Opiskelija hyödyntää hoitotyössä tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta sekä ihotautien syntytavoista, ehkäisystä ja hoidosta.
Ihotaudit ja plastiikkakirurgia Opiskelija keskustelee asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä ja ohjaa hänet tarvittaessa asiantuntijalle.
Tuotteiden ja työmenetelmien valint

a
Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan asiakaspalvelussa. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat kotihoitotuotteet ja ohjaa niiden käytössä.

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvaisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.
Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa palvelemaan asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä, huomioimaan heidän tarpeet ja toiveet sekä ohjaamaan asiakkaita ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja hoitopalveluiden käytössä. Opiskelija esittelee ja myy kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita sekä järjestää ja organisoida asiakastilaisuuksia. Työskentelyssä hän käyttää apuna tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta sekä ihotautien syntytavoista, ehkäisystä ja hoidosta sekä keskustelee asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä.

Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

  1. Kosmetologin osaamisala:
   Yksi opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttamaa asiakaspalvelutilanne jossa yhdistyvät kosmeettinen hoitaminen, tuote-esittely ja myynti.

TAI

 1. Kosmetiikkaneuvojan osaamisala:
  Yksi opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama asiakaspalvelutilanne jossa yhdistyvät asiakkaan tai asiakasryhmän ihon hoidon ohjaus, tuote-esittely ja myynti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

RAVINTO-OPPI JA TERVEYSLIIKUNTA (2/5)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Asiakkaan ruokavalion monipuolisuuden ja riittävyyden arvioiminen

Asiakkaan ohjaaminen terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen

Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan yhdessä asiakkaan kanssa ruokavalion monipuolisuutta ja riittävyyttä. Opiskelija kertoo asiakkaalle ihonhoitoon liittyvästä ravitsemuksesta sekä soveltaa tietoa ravitsemuksesta (energiaravintoaineet, vitamiinit ja kivennäisaineet sekä niiden tärkeimmät lähteet) ja ottaa huomioon erityisruokavaliot (laktoosi-intoleranssi, keliakia, diabetes). Opiskelija hyödyntää asiakkaan tai asiakasryhmän ohjauksessa oma-aloitteisesti alalle soveltuvaa terveysliikuntaa terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan asiakaspalvelussa. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat kotihoitotuotteet ja ohjaa niiden käytössä.

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvaisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.
Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa palvelemaan asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä, huomioimaan heidän tarpeet ja toiveet sekä ohjaamaan asiakkaita ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja hoitopalveluiden käytössä. Opiskelija esittelee ja myy kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita sekä järjestää ja organisoida asiakastilaisuuksia. Työskentelyssä hän käyttää apuna tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta. Hän arvioi yhdessä asiakkaansa kanssa ruokavalion monipuolisuutta ja riittävyyttä sekä ohjaa asiakasta terveyttä edistävän liikunnan harrastamisessa.

Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

  1. Kosmetologin osaamisala:
   Yksi opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttamaa asiakaspalvelutilanne jossa yhdistyvät asiakkaan ravintosuositukset ja terveyttä edistävä liikuntasuositukset.

TAI

 1. Kosmetiikkaneuvojan osaamisala:
  Yksi opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama asiakaspalvelutilanne jossa yhdistyvät asiakkaan tai asiakasryhmän ravinto- sekä terveyttä edistävät liikuntasuositukset.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa

MEDIAOSAAMINEN KAUNEUDENHOIDOSSA (3/5)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Mediaosaaminen kauneudenhoitoalan palveluissa

Asiakkaan ohjaaminen terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen

Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opettaja ohjaa opiskelijaa käyttämään ja hyödyntämään mediaa kauneudenhoitoalan erilaisissa hoito- ja palvelutilanteissa sekä tuotteiden ja palveluiden esittelyssä ja myynnissä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa hyödyntämään mediaa kauneudenhoitoalan erilaisissa hoito- ja palvelutilanteissa sekä tuotteiden ja palveluiden myynnissä. Opettaja ohjaa opiskelijaa palvelemaan asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä, huomioimaan heidän tarpeet ja toiveet sekä ohjaamaan asiakkaita ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja hoitopalveluiden käytössä. Opiskelija esittelee ja myy kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita sekä järjestää ja organisoi asiakastilaisuuksia.

Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.
Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Taitonäytteet:

  1. Kosmetologin osaamisala:
   Yksi opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttamaa asiakaspalvelutilanne, jossa yhdistyvät mediaosaaminen, kosmeettinen hoitaminen, tuote-esittely ja myynti.

TAI

 1. Kosmetiikkaneuvojan osaamisala:
  Yksi opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama asiakaspalvelutilanne, jossa mediaosaaminen on yhdistettynä asiakkaan tai asiakasryhmän ihon hoidon ohjaukseen, tuote-esittelyyn ja myyntiin.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

VIERASKIELINEN ASIAKASPALVELU (4/5)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Englannin ja ruotsin kielen hyödyntäminen asiakaspalvelussa

Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet huomioon ottavia hoitokokonaisuuksia ja palveluita hyödyntäen alakohtaisesti englannin ja ruotsin kieleltä. Opiskelija hyödyntää hoitotyössä tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta sekä ihotautien syntytavoista, ehkäisystä ja hoidosta.

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan asiakaspalvelussa. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat kotihoitotuotteet ja ohjaa niiden käytössä.

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvaisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.
Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa palvelemaan asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä, huomioimaan heidän tarpeet ja toiveet sekä ohjaamaan asiakkaita ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja hoitopalveluiden käytössä. Opiskelija esittelee ja myy kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita sekä järjestää ja organisoida asiakastilaisuuksia. Työskentelyssä hän käyttää apuna tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta. Hän arvioi yhdessä asiakkaansa kanssa ruokavalion monipuolisuutta ja riittävyyttä sekä ohjaa asiakasta terveyttä edistävän liikunnan harrastamisessa.

Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

  1. Kosmetologin osaamisala:
   Yksi opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttamaa asiakaspalvelutilanne englannin kielellä jossa yhdistyvät kosmeettinen hoitaminen, tuote-esittely ja myynti.

TAI

 1. Kosmetiikkaneuvojan osaamisala:
  Yksi opiskelijan itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama asiakaspalvelutilanne englannin kielellä jossa yhdistyvät asiakkaan tai asiakasryhmän ihon hoidon ohjaus, tuote-esittely ja myynti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

IHONHOIDON OHJAUKSEN TYÖSSÄOPPIMINEN (5/5)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Asiakkaan ohjaaminen työelämässä Opiskelija toimii kauneudenhoitoalan yrityksessä. Hän ohjaa ja palvelee asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja hoitopalveluiden käytössä.
Tuotteiden ja palveluiden esitteleminen ja myynti
työelämässä
Opiskelija hyödyntää asiakasohjauksessa tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta, ravitsemuksesta, terveysliikunnasta sekä ihotautien syntytavoista, ehkäisystä ja hoidosta. Hän keskustelee asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä ja ohjaa hänet tarvittaessa asiantuntijalle. Opiskelija hyödyntää asiakaspalvelussaan tarvittaessa myös englannin kieltä.
Tuotteiden ja työmenetelmien valinta

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan työelämässä. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat kotihoitotuotteet ja ohjaa niiden käytössä.

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opiskelija syventää taitojaan työssäoppimalla kauneudenhoitoalan yrityksessä aidoissa työtilanteissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti että ohjatusti.

Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa palvelemaan asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä, huomioimaan asiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä ohjaamaan heitä ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja hoitopalveluiden käytössä. Opiskelija esittelee ja myy kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita. Työskentelyssä hän käyttää apuna tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta, ravitsemuksesta, terveysliikunnasta sekä ihotautien syntytavoista, ehkäisystä ja hoidosta. Hän keskustelee asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä. Tarvittaessa opiskelija hyödyntää asiakspalvelussaan myös englannin kieltä.

Työskentelyn aikana työpaikkaohjaaja ohjaa mm. asiakkaan ohjaamisessa, asiakaspalvelu- ja myyntitaidoissa, työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessa, hygieniassa sekä työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyvissä asioissa.

Opiskelijan kanssa käydään työssäoppimiseen liittyvä tavoite- ja palautekeskustelu. Työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista työssäoppimiseen ja työaikojen noudattamista.