Tutkinnon osan arviointi

HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Huippuosaamista vaativa tehtäväkokonaisuus tai osallistuminen kansalliseen kilpailuun tai osallistuminen kansainväliseen kilpailuun tai osallistuminen kansainväliseen CIDESCO-tutkintoon.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan tehty AHOT- menettely.

Tutkinnon osan AHOT- menettely

Muuta tietoa Osaamisen arvioinnissa käytetään ammattiosaamisen arvioinnin lisäksi muuta arviointia.