4.2.3 Kylpylähoidot 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään aromahieronnan sekä erilaisia kylpylähoitoja ja hierontoja kasvoille, käsille, jaloille ja vartalolle.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • kylpylähoitojen perinteitä ja historiaa ja on tutustunut niiden käsitteisiin, hoitokulttuuriin sekä toimintaympäristöihin
 • tehdä asiakkaalle aromahieronnan, erilaisia kylpylähoitoja ja hierontoja kasvoille, käsille, jaloille ja vartalolle, kuten esimerkiksi vesi-, kylpy-, sauna-, yrtti-, kivi-, lämpö- tai kylmähoitoja
 • kylpylähoitojen, hierontojen ja aromahieronnan hoitoaiheet ja vasta-aiheet
 • aromahieronnan, kylpylähoitojen ja hierontojen vaikutukset ihoon sekä kehon toimintaan ja hyvinvointiin
 • tehdä kylpylähoitoja ja vähintään kahdella eri tuotesarjalla
 • suunnitella ja toteuttaa erilaisia kylpylähoitokokonaisuuksia
 • ohjata asiakasta ihon ja kehon itsehoidossa sekä myydä asiakkaalle aromahierontoja, kylpylähoitoja ja hierontoja sekä ihonhoitotuotteita
 • arvioida työprosessiaan ja työnsä tuloksia
 • hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
 • ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
 • edistää toiminnallaan kestävää kehitystä.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. ja 3. vuonna
Peruspolku A
Peruspolku B
KV-polku
Taitaja- polku

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Työtaidot opitaan parityöskentelyn avulla, omille malleille ja asiakkaille toteutettuna jossa taitojen syventäminen korostuu.

Työnperustana olevan tiedonhallinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja oppimistehtäviä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaaliseen portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa ryhmä-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedonhankkiminen ja oman työn suunnittelu sekä arviointi.
Vuorovaikutus ja yhteistyö: vuorovaikutustilanteisiin annettujen ohjeiden noudattaminen, vastuulisuus, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen, työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työstä annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen, työkentely ergonomisesti.

Yrittäjyys
Yrittäjämäinen toiminta tulee esiin opiskelijan myönteisenä asenteena opiskeluun ja työntekemiseen. Hän osoittaa ahkeruutta ja sitkeyttä kylpylähoitojen opiskelussa. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot yhteistyössä opettajien, toisten opiskelijoiden ja asiakkaiden kanssa.