Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

AROMAHIERONTA (1/4)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hoitosuunnitelma

Tuotteiden valinta ja tuotetietous

Työmenetelmien ja työvälineiden käyttäminen

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Aromahieronnan historia ja hoitokulttuuriin tutustuminen

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet huomioon ottavan aromahieronnan sekä valitsee asiakkaalle hoitoon sopivat tuotteet.

Opiskelija valitsee asiakkaalle hoitoon sopivat hoitomenetelmät, huomioi laatiessaan asiakasanalyysia asiakkaan ihon ja kehon tilan sekä asiakkaan sairauden ja toimintakyvyn rajoitteet. Hän huomioi asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet. Opiskelija noudattaa hoidoissaan aseptisia periaatteita.

Opiskelija tutustuu ja hyödyntää työssään monipuolisesti tietoa aromahieronnan historiasta ja hoitokulttuurista.

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan asiakaspalvelussa. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat kotihoitotuotteet ja ohjaa niiden käytössä.

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvaisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.
Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan aromahieronnan sekä ohjaamaan asiakasta ihon ja keon itsehoidossa sekä myymään asiakkaalle muita kylpylähoitoja sekä itsehoitotuotteita.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle aromahieronnan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

 Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

KUUMAKIVIHIERONTA (2/4)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hoitosuunnitelma

Tuotteiden valinta ja tuotetietous

Työmenetelmien ja työvälineiden käyttäminen

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Kuumakivihieronta

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet huomioon ottavan kuumakivihieronnan sekä valitsee asiakkaalle hoitoon sopivat tuotteet.

Opiskelija valitsee asiakkaalle hoitoon sopivat hoitomenetelmät, huomioi laatiessaan asiakasanalyysia asiakkaan ihon ja kehon tilan sekä asiakkaan sairauden ja toimintakyvyn rajoitteet. Hän huomioi asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet. Opiskelija noudattaa hoidoissaan aseptisia periaatteita.

Opiskelija tutustuu ja hyödyntää työssään monipuolisesti tietoa kuumakiviheronnan historiasta ja hoitokulttuurista.

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan asiakaspalvelussa. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat kotihoitotuotteet ja ohjaa niiden käytössä.

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvaisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.

Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kuumakivihieronnan sekä ohjaamaan asiakasta ihon ja keon itsehoidossa sekä myymään asiakkaalle muita kylpyläpalveluita sekä itsehoitotuotteita.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle kuumakivihieronnan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

 Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista.

BAMBUHIERONTA (3/4)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hoitosuunnitelma

Tuotteiden valinta ja tuotetietous

Työmenetelmien ja työvälineiden käyttäminen

Aiheet ja vasta-aiheet

Aseptiikka

Bambuhieronnan historia ja hoitokulttuuriin tutustuminen

Asiakaspalvelu

Vuorovaikutus- ja yhteistyö

Ammattietiikka, ergonomia, terveys, turvallisuus, toimintakyky ja kestävä kehitys

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet huomioon ottavan bambuhieronnan sekä valitsee asiakkaalle hoitoon sopivat tuotteet.

Opiskelija valitsee asiakkaalle hoitoon sopivat hoitomenetelmät, huomioi laatiessaan asiakasanalyysia asiakkaan ihon ja kehon tilan sekä asiakkaan sairauden ja toimintakyvyn rajoitteet. Hän huomioi asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet. Opiskelija noudattaa hoidoissaan aseptisia periaatteita.

Opiskelija tutustuu ja hyödyntää työssään monipuolisesti tietoa bambuhieronnan historiasta ja hoitokulttuurista.

Opiskelija harjaannuttaa ja syventää taitojaan asiakaspalvelussa. Opiskelija palvelee asiakkaita ystävällisesti, suosittelee ja myy asiakkaalle sopivat kotihoitotuotteet ja ohjaa niiden käytössä.

Opiskelija noudattaa työskentelyssä terveyden, turvaisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia, toimii ympäristömyönteisesti ja kestävää kehitystä edistäen.
Opiskelija toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Hän tekee vastuullaan olevat tehtävät, toimii työyhteisössä ja asiakaspalvelussa hyvien tapojen mukaisesti.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan bambuhieronnan sekä ohjaamaan asiakasta ihon ja kehon itsehoidossa sekä myymään asiakkaalle muita kylpyläpalveluita sekä itsehoitotuotteita.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle bambuhieronnan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

 Muuta tietoa Asiakaspalvelutöiden järjestämiseksi opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä, yhteistyökykyä, säännöllistä osallistumista opetukseen ja työaikojen noudattamista

KYLPYLÄHOIDOT (4/4)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hoitosuunnitelma

Tuotteiden valinta

Työmenetelmien ja työvälineiden käyttäminen

Aseptiikka

Vasta-aiheet

Aromahieronnan historia ja hoitokulttuuriin tutustuminen

Tuotetietous ja kosmeettisten aineosien tunnistaminen

Vuorovaikutus, yhteistyö ja ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Asiakaspalvelu

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet huomioon ottavia kylpylähoitoja. Hän valitsee asiakkaalle hoitoon sopivat tuotteet ja työmenetelmän. Hän huomioi laatiessaan asiakasanalyysia asiakkaan ihon ja kehon tilan sekä valitsee asiakkaalle soveltuvat hoitomenetelmät ja hoitotuotteet sekä ottaa huomioon tuotevalinnoissa asiakkaan mahdolliset allergiat ja ihoärsytykset sekä huomioi yleisimmät ihotaudit ja niiden lääkehoidon sekä hoidon vasta-aiheet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kylpylähoitoja sekä ohjaamaan asiakasta ihon ja keon itsehoidossa sekä myymään asiakkaalle muita kauneudenhoitoalan palveluita sekä itsehoitotuotteita.

Opiskelija esittelee asiakaspalvelussa työsuunnitelman, arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa, saaden opettajalta tarkentavaa palautetta työn toteuttamiseen. Työskentelyn aikana opettaja ohjaa mm. työtekniikoissa, työskentelynopeuden kehittämisessä, hygieniassa, asiakaspalvelutaidoissa ja työturvallisuuteen sekä ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työn valmistuessa opiskelija esittelee opettajalle valmiin työn hyvien asiakaspalvelutapojen mukaisesti ja itsearvioi työtään.

Opettaja antaa jatkuvaa ja kannustavaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Taitojen kehittymistä näyttökelpoiseksi arvioidaan työelämän toimintakokonaisuuksittain taitonäytteillä, jotka edustavat olennaisinta osaamista. Taitonäytteistä annetaan opiskelijalle henkilökohtainen palaute.

Taitonäytteet:

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle kylpylähoidon.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

 Muuta tietoa